Skoler og kommuner kan stadig blive bedre til at få pædagogers faglighed i spil


Politiken Skoleliv 2. januar 2019 – af Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL


Opdateret d. 08. januar 2019

Pædagogers faglighed har en kæmpe betydning for elevernes trivsel, dannelse og læringsfællesskaber i skolen. Det har et nyt forskningsprojekt udarbejdet for Undervisningsministeriet og BUPL netop slået fast.

Det er ikke så overraskende. Men godt at få det sort på hvidt, hvis nogen stadig skulle være i tvivl, om hvad pædagogfagligheden understøtter i skolen.

Med skolereformen har pædagogerne fået en mere fremtrædende rolle i skolen. Og det er altså godt, fremhæver den nye rapport. Der er skoler, hvor der er et stærkt samarbejde mellem pædagoger og lærere. Til alles bedste. Ikke mindst børnene. Men en del skoler og kommuner kan stadig blive bedre til at få pædagogers faglighed i spil. De går glip af det potentiale, der er i at bruge pædagogfagligheden i skolen og inddrage pædagogerne i samarbejdet med lærerne.

Det går ud over børnene, som i den grad har brug for, at vi gør noget for at øge trivslen, og som fortjener de bedst mulige rammer og indsatser for at udvikle sig og indgå i fællesskaber.

Færre pædagogiske ledere efter reform

Siden skolereformen er antallet af pædagogfaglige ledere på skole- og fritidsområdet faldet med 34,6 procent. Det er en virkelig problematisk udvikling. Når vi har en målsætning om at styrke det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen, så giver det absolut ingen mening, at skolernes ledelsesteam i højere grad bliver monofaglige. Slet ikke når der på en del skoler er brug for en indsats for at få pædagogers faglighed endnu mere i spil.

Når både lærer- og pædagogfagligheden er repræsenteret i skoleledelsen, kan den i langt højere grad understøtte de forskellige kompetencer, som lærere og pædagoger bidrager med. Det styrker sammenhængen mellem børnenes skole- og fritidsliv. Og det er en indlysende gevinst, at det smitter af på samarbejdet mellem medarbejdergrupper, når ledelsen går forrest og viser, at flerfaglighed er en styrke.

Skoler og kommuner skal »turde udnytte de forskelligheder, der er«, lyder opfordringen fra forskerne i den nye rapport. En vigtig opfordring, som politikere, forvaltninger og skoleledere bør lytte til.

Vi har brug for flerfaglige skoleledelser, der netop ser og tør bruge faggruppernes forskelligheder til at skabe endnu mere kvalitet for børnene. Monofaglige skoleledelser er ikke vejen frem.