Skal vi lege? Legebaseret pædagogik i dagtilbud på dagsordenen i BUPL Fyn


Leg er en af de bedste ting ved at være barn. Det gør ikke noget, at der ikke er te i koppen, når Frederikke og Isabella leger teselskab. Eller at der ikke er rigtige penge i kasseapparatet, når Peter og Gustav leger købmand. Og det gør ikke noget, at Alma selv skal lægge stemme til dukkerne.


Opdateret d. 27. juni 2019

Leg er nemlig en stor del af udvikling, trivsel og relationer hos det enkelte barn. Det er derfor en stor sejr, at leg er skrevet ind i den nye dagtilbudslov som et afgørende element i den pædagogiske læreplan.

BUPL Fyn har blandt andet på fokus på, hvordan vi kan bringe leg endnu mere i spil i det pædagogiske arbejde. Vores mål er, at leg skal tages alvorligt og prioriteres i langt højere grad end hidtil. Vi har i samarbejde med UCL et samarbejde om leg frem til 2021. Vores vision er, at udvikle nye tiltag, der styrker legens betydning i dagtilbud, så de bliver kendt for at styrke børn og unges kreative og eksperimenterende tilgang til verden.

Dagtilbudsloven fra 2018 lægger op til, at vi anerkender, at det er værdifuldt i sig selv at være barn og at den udvikling, de gennemgår for at opnå deres egne kompetencer, kommer gennem leg. Det er en stor sejr for vores børns pædagoger, at de endelig har fået leg anerkendt som en vigtig og afgørende del af arbejdet med børn.

Leg er et vigtigt redskab
Derfor har vi i BUPL Fyn haft stor fokus på emnet leg. Med vores to fyraftensmøder den 21.3 og den 2.05 med konsulent og cand. mag. pæd., Gitte Bergstedt Bork, vil vi være med til at udvikle og give redskaber til, hvordan vi sammen kan styrke den legebaserede pædagogik, som er så vigtig.

– Børn leger ikke for at lære. Børn leger, fordi det er en del af det at være barn, men vi ved, det styrker deres relationer indbyrdes, og legen er vigtig for deres udvikling og trivsel. Pædagogen spiller en stor rolle i at understøtte børns leg ved at skabe gode rammer for legens udfoldelse. Men pædagogen inddrager også sin faglighed for at alle børnene bliver en del af legens fællesskab og en central del af et børnefælleskab. Det giver legen også adgang til, fortæller næstformand i BUPL Fyn, Pernille Ejby-Isaksen om nogle af de tanker bag fyraftensmødet ”Legebaseret pædagogik i dagtilbud.”

Børnenes leg fremhæves i den nye version af dagtilbudsloven, og det giver håb om, at legen ikke udelukkende skal bruges og styres af voksne til læringsformål. I dagtilbudsloven fra 2018 hedder det, at ”legen skal være grundlæggende”. Derfor vil vi i BUPL Fyn være med til at styrke vilkårene for legen i det pædagogiske arbejde.

– Vi er rigtig glade for, at legen er blevet en central del af den pædagogiske læreplan. Vi har stor fokus på leg og på, hvordan vi kan støtte op om legen som en central del af det pædagogiske arbejde. I årevis har fokus om samværet med børn været på test, dokumentation og opfyldelse af mål. Med legen som et grundlæggende element i den pædagogiske læreplan, er det med til at bane vejen for bedre rammer til børnene i daginstitutionerne og for en mere legebaseret pædagogik i de mange dagtilbud, siger Pernille Ejby-Isaksen.

Pædagoger er vigtige i legen med børnene
Ved at sætte fokus på leg, kan vi i BUPL Fyn sikre, at legen bliver et grundlæggende element i praksis og ikke kun i det skjulte. Det gør vi blandt andet ved at have leg som et tema i en lang række af vores tiltag. Vi har to fyraftensmøder om legebaseret pædagogik i foråret, og i vores samarbejde med UCL opfordrer vi pædagoger til at holde fast i legens potentiale.  Sammen har vi blandt andet arrangeret en legekonference, som vi afholder i november 2019.

Børn afspejler sig i de voksne. Derfor er pædagogerne en helt særlig og uvurderlig gruppe fagfolk, som vi har brug for. De har nemlig ikke glemt at lege, og de husker børnesangene og fagterne. De kan godt se værdien i en tom kop til Frederikke og Isabellas teselskab. Og de kan sætte det ind i en overordnet plan for børns udvikling og sikre barnets trivsel. Gennem leg.

– Vi skal sikre, at pædagogerne har tid til at skabe legende læringsrum, hvor de på sidelinien eller ind i legen kan tage udgangspunkt i børnenes perspektiver og møde børnene i deres leg. Det kræver nærvær fra de voksne og mulighed for at udvikle på legens mange facetter, både sammen med børnene, men også væk fra børnene i et samspil med kollegaerne. Børnenes individuelle udfordringer, når de skal ind i et fællesskab gennem legen er mere komplekst end langt de fleste mennesker forstår. Men det ved pædagogerne, og de er brandgode til det, når rammerne er på plads, siger Pernille Isaksen-Ejby.