SFO: Pædagogisk tilbud
eller ren opbevaring?


Debatindlæg bragt i DAGBLADET Ringsted tirsdag den 23. juni.


Af Anja Wollesen, næstformand i BUPL Sydøst.

SFO’erne er hårdt ramt for tiden, og flere kommuner gnider ekstra salt i såret, når de oven i det stigende antal udmeldelser under coronakrisen foreslår at skære yderligere ned og forringe normeringerne.

Spørgsmålet er, om SFO’en vil forblive den SFO, som vi kender, hvis man forringer normeringerne yderligere.

I BUPL opfordrer vi politikerne til at gøre sig klart, om de ønsker et reelt pædagogisk fritidstilbud eller et pasningstilbud, hvor personalet i højere grad kommer til at arbejde som en slags hyrder (“børnehyrder”) frem for voksne, der har tid og mulighed for at arbejde med pædagogisk udvikling.

På onsdag skal Ringsteds Børne- og Ungeudvalg drøfte et spareforslag for SFO’erne, hvor man både vil øge forældrebetalingen med fem procent og beskære normeringen med fem procent, og vælger politikerne at gå videre med spareforslaget, kan det blive noget nær fatalt for kommunens SFO’er. Kombinationen af øget forældrebetaling og dårligere normeringer vil kun sætte yderligere skub på en ond spiral, som SFO’erne allerede befinder sig i.

I BUPL Sydøst har vi kigget dybt i tallene, og de viser tydeligt, at Ringsted Kommune har forringet SFO’ernes normeringer gradvist siden 2014. Dengang kunne personalet i gennemsnit afsætte 2,19 timer om ugen pr. barn, men siden 2016 har det tal været helt nede på 1,47.

Med det aktuelle forslag kan der fra 2021 kun afsættes 1,4 timer om ugen pr. barn. Der får den konsekvens, at SFO’erne i højere grad vil fungere som ren opbevaring og ikke være det stærke pædagogiske tilbud, som ellers er beskrevet sort på hvidt i kommunens egen SFO-strategi.

  • Men hvad skal vi overhovedet bruge SFO’en til?
  • Vores svar: Den er med til at skabe gode og sociale samfundsborgere.

SFO’erne spiller en vigtig rolle som pædagogisk fællesskab for børn og unge – ikke mindst for dem, der kommer fra sårbare og socialt udsatte familier. De skaber rammerne for, at eksempelvis forsigtige børn, som har det svært i skolen, kan få hjælp og vinde selvtillid til at klare sig bedre.

Det er svært – for ikke at sige umuligt – at måle effekten af SFO-pædagogernes arbejde. For mange mennesker fremstår den sikkert usynlig, men tag ikke fejl. Pædagogerne spiller en vigtig rolle for børn og unge, når det handler om deres sociale og dannelsesmæssige udvikling. SFO’erne er med til at forebygge mistrivsel og kriminalitet, og derfor bør vi alle kunne blive enige om, at det er katastrofalt at skære i SFO’erne.

Du kan læse mere om spareforslagene i Ringsted i fakta-artiklen her