SFO-ledere kan ikke være to steder på samme tid (Køge)


Ny aftale om folkeskolen giver kortere skoledage og længere åbningstid i SFO’erne. I Køge bør politikerne benytte anledningen til igen at indføre SFO-ledelse på fuld tid, mener BUPL.


Opdateret d. 12. marts 2019

Af: Joakim Rex Blankschøn, Faglig sekretær

Kortere skoledage og mere fritid. Det er et af resultaterne af en ny aftale, som Folketingets partier har indgået om folkeskolen. Nu er det op til kommunerne, herunder Køge Kommune at tage stilling til, hvordan den nye aftale skal foldes ud i praksis.

I Køge Kommune betyder den nye aftale konkret, at eleverne fra børnehaveklasse til 3. klasse skal gå 2 timer og 15 minutter mindre i skole om ugen. Derfor skal kommunens SFO’er udvide åbningstiden tilsvarende.

Samtidig står SFO’erne fortsat overfor udfordringer, som kun bliver endnu mere aktuelle, nu hvor SFO’ernes aktiviteter bliver flere.

For et par år siden besluttede politikerne i Køge, at SFO-lederne skulle være ledere på halv tid. De kunne så bidrage til det pædagogiske arbejde med børnene i resten af deres ansættelsestid. Men som tiden er gået, har den beslutning vist sig ikke at fungere i praksis.

Lederne får stadig flere opgaver. De skal både styre juniorklubber, ungdomsklubber, bidrage til ledelsen af indskolingen og i det hele taget været en del af skolernes ledelsesteams. De har også opgaver i det forebyggende arbejde, som er er så vigtigt i Køge, hvor kriminalitet og bander har været højt på dagsordenen.

Det siger sig selv, at lederne ikke kan nå det hele på halv tid. Alligevel har politikerne i Køge Kommune gennem flere år trods gentagende nødråb fra BUPL lukket øjenene for problemet.

Lederne kan ikke være to steder på samme tid. Så konsekvensen er, at der årligt mangler 962 timer, som ellers skulle være brugt til at skabe kvalitet og trivsel for børnene på hver enkelt SFO. Og det går primært ud over de børn, som har mest behov for de voksnes nærvær: Dem som er forsigtige, bliver mobbet eller på anden måde har brug for at blive hjulpet ind i fællesskabet.

Folketingsflertallet lægger i den nye politiske aftale pres på kommunerne for at sikre sig, at de ikke udnytter situationen til at skære ned på skoler og fritid, nu hvor den kortere skoledag frigør et anseeligt millionbeløb. I Køge Kommune bør politikerne gå skridtet videre og sikre, at lederne får tid til at være ledere på 37 timer igen.

Bragt i Dagbladet Køge den 11. marts under overskriften: Kortere Skoledage rammer hårdt i SFO’erne. Vi har ændret overskriften, da den ikke dækker indholdet i debatindlægget.