Se det spændende udvalg af medlemsarrangementer i 2018


Det er sjette år, BUPL MidtVestjylland tilbyder medlemmerne i de midt- og vestjyske kommuner pædagogfaglige oplæg. Alle medlemsarrangementerne er udviklet på baggrund af ønsker, som I medlemmer har ytret på de evalueringsskemaer, der er udfyldt i 2017. Tak for jeres tid og engagement, det er en kæmpe hjælp i planlægningen af kommende medlemsarrangementer, også dem som opstår i løbet af året.


Udgivet d. 15 december, 2017

Af: Jonna Uhre, Næstformand og faglig sekretær

Invester i det gode børneliv – pædagoger styrker børns trivsel, udvikling og læring.

Ovenstående overskrift er op til kommunalvalget i 2017 blevet flittigt brugt i det politiske påvirkningsarbejde. Overskriften er et klart og tydeligt budskab om, at det kan betale sig at investere i børn og unges liv. Som medlem af BUPL MidtVestjylland investerer du hver dag din faglighed, viden og professionelle dømmekraft i det pædagogiske arbejde. Dette arbejde og den generelle udvikling af faget vil vi rigtig gerne understøtte, bl.a. gennem ny viden og inspiration, som du kan få til vores medlemsarrangementer.

Den styrkede pædagogiske læreplan – tag faget tilbage!

Den styrkede pædagogiske læreplan er et af de nye initiativer, der er beskrevet i den nye aftale for daginstitutionsområdet og som skal indskrives i Dagtilbudsloven for at tydeliggøre, hvilket pædagogisk fundament alle 0-6 års institutioner skal bygge på for at skabe en tryg og udviklende hverdag for alle børn.

BUPL MidtVestjylland har derfor valgt at holde medlemsmøde i alle otte kommuner for at imødekomme de store forskelle, der kan være i kommunerne. Vi håber, I vil bakke op om de lokale møder og vi ser frem til dialogen med jer.

Praktikvejlederdage

BUPL MidtVestjylland har gennem de sidste to år udviklet samarbejdet med pædagoguddannelsen i Ikast, Viborg og Holstebro. Et konstruktivt og vigtigt samarbejde, der hele tiden har fokus på at skabe den bedste pædagoguddannelse, til gavn og glæde for hele det pædagogiske område.

I takt med at pædagoguddannelsen har ændret sig og i udviklingen af uddannelsen har det også haft indflydelse på de studerendes praktikker og praktikvejlederens rolle. Praktikinstitutionerne har en særlig opgave, da de studerende er i praktik en tredjedel af uddannelsen og derfor, på opfordring fra praktikvejledere, har vi valgt at invitere til praktikvejlederdage på de tre specialiseringer.

Blandt de nye initiativer i ”Medlemsarrangementer 2018” arbejder vi også på at etablere tilbud om institutionsbesøg, hvor I kan hente inspiration fra hinanden.

Afslutningsvis vil jeg sende en opfordring til jer alle: fortsæt med at invester og brug tid på medlemsarrangementerne i 2018. Antallet af medlemmer, som bruger BUPL MidtVestjyllands medlemsaktiviteter, er stødt stigende.

Her finder du særnummeret Medlemsarrangementer 2018.

Vi ses i 2018!