Sæt legen fri og tro på legen som livspraksis


Men først skal vi alle sammen lige ned i salen og lege! Sådan starter temadagen: Sæt legen i centrum, og det løsner dejligt op for både smålåste muskler og led, men også for snakken og grin med hinanden.


Opdateret d. 05. august 2019

Af: Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent

Når man leger med hinanden er der en anden åbenhed overfor hinanden. Vi er mere tilbøjelige til at sige JA og prøve noget af – det giver legen mere rum til end noget andet. Det drejer sig om en legende tilgang, hvor legen bliver en reel praksis. Når dagens oplægsholder, Mathias Poulsen, taler er det med en meget mærkbar følelse for dagens tema; Leg. Legen som noget i sig selv, og det legen er, den værdi legen har.

 

Leg for legens skyld

Kernen skal være glæde og energi, fordi leg som mindset og attitude er en måde at takle verden på. Pointen er, at når man begynder at tænke og bruge leg for det legen er i sig selv og ikke som noget, vi gør fordi det giver en værdi i en anden sammenhæng, så sætter vi legen fri. Ofte tænker vi leg som et middel til læring, socialisering eller andet, og den funktion vil leg naturligvis altid have. Men det er vigtigt også at insistere på at holde legen fri for andre mål end selve legens eget formål.

”Hvor forsvinder kreativiteten hen, når vi kun gør det, vi får besked på? Når alt er planlagt? Når formålet er leg i sig selv, så kommer kreativiteten af sig selv. Den form kan oversættes til en levevis. Kreativitet trives, når legen trives.”

 

Skab plads til leg

Mathias Poulsen anerkender, at udfordringen opstår ofte der, hvor der ikke er plads til legen. Hvor de strukturelle omgivelser ikke giver mulighed for leg. Som Mathias siger det, så kan pædagoger selvfølgelig lege og ved, hvordan de skaber rum for lege, men ofte er der ikke plads til det i en fuldt udfyldt og struktureret hverdag.

Leg ER grundlæggende og HAR en værdi i sig selv, så skal den ikke blot sættes i spil for at fremme andre områder. Det betyder ikke, påpeger Mathias, at der ikke er noget godt i læreplan og dagtilbudsloven. Det betyder blot, at legen OGSÅ skal kunne være fri, og at pædagoger skal være bevidste omkring det.

”Pædagoger skal måske i højere grad sætte rammerne for at dyrke legen. Og vi skal skabe legefællesskaber, som kan fungere som laboratorier for leg”, siger Mathias.

 

Har vi aflært os at lege?

Diskussionerne går lystigt omkring bordene, hvor mange kan genkende udfordringen ved at få mulighed for at sætte legen helt fri og lade den udvikle sig til, hvad det nu måtte være. Flere siger, at mange børn har aflært sig lege, og at vi som voksne ødelægger børnenes naturlige kompetence for leg.

”At lege godt kræver legekompetence, at man øver sig med andre. Jeg tænker, at der er en ulighed i legekompetencer, som kræver en styrket pædagogisk indsats, interventioner, svarer Mathias.

 

Deltagerne nikker, men sætter igen fokus på, at det kræver, at rammerne er der til det. At der er tid og pædagogisk rum. En skolepædagog påpeger, at der eksempelvis er strukturer i skolen, som gør, at børnene aldrig når at komme i gang med leg. Er barnet dårlig til at lege, så bliver det til konflikter, som ikke når en løsning og en leg. Der kommer mange ting på spil i legen, som ikke nødvendigvis er en del af legen, men tegn på, at der er ting at arbejde med. Hvis børn ikke starter med at lege, skal man som pædagog understøtte det. Så faktisk synliggøres behovene og kompetencerne ved, at pædagogerne deltager og observerer på børnenes præmisser.

 

Dagens deltagerindblik

Hvilke tre pointer hæftede du dig særligt ved?

  • Jeg blev optaget af det legende alternativ til styret læring. Altså, at børn også i skolen får mulighed for at vælge den vej til forståelse, som passer dem bedst. At vi ikke skal være så bange for, at de ikke lærer noget. Vi skal være bedre til at se, høre og forstå børnene – og være nysgerrige og støtte op i stedet for at sætte rammer og styre.
  • Vi skal tage leg op til diskussion! Frigøre legen, så vi også professionelt forstår hinanden. Hvad er leg? Hvad kan leg? Hvordan arbejder vi med leg? Vi forstår alle børns leg meget forskelligt, men vi skal huske på, at leg er et mål i sig selv.
  • Og så skal vi i højere grad eksperimentere og være en aktiv del af børns leg. Med mindre styring, men deltagelse, der skaber tryghed til hinanden og fællesskaber mellem både børnene, de voksne og mellem voksne og børn.

Hvad får du ud af vores temadage?

Gode faglige diskussioner og sparring. De giver mig inspiration til hverdagen. Denne specifikke temadag har givet mig input til at ville sætte mig med mine kolleger, så vi kan tale om, hvordan vi får skabt en mere legende hverdag.

Mikkel Fabricius Øvlisen, Pædagog, Lynge Skole, SFO Åkanden.