Sådan bruger de nordsjællandske kommuner pengene til minimumsnormeringer


I Nordsjælland tages der med den ene hånd og gives med den anden. Kommunerne har lagt deres andel af de 500 millioner til minimumsnormeringer direkte og jævnt ud til institutionerne, så de kommer børn og pædagoger til gode. Alligevel er der slinger i valsen enkelte steder.


Udgivet d. 28. august 2020

Af: Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent

BUPL Nordsjællands gennemgang af kommunernes brug af puljen til minimumsnormeringer i 2020 viser, at der i særligt tre kommuner er slinger i valsen på vejen til minimumsnormeringerne: Allerød, Gribskov og Lyngby-Taarbæk har nemlig i budgettet for 2020 besluttet forringelser på dagtilbudsområdet, der reelt betyder en udhuling af den normeringsforbedring, der var intentionen bag puljen til minimums-normeringer. På den måde giver de med den ene hånd, men tager med den anden.


Det advarer formand for BUPL i Nordsjælland, Pernille Riis, imod: ”Minimumsnormeringer er kun et absolut minimum. Politikerne på Christiansborg arbejder med en gradvis gennemførelse af de lovbestemte normeringsforbedringer frem mod en fuld implementering i 2025. Hvis kommunerne allerede nu graver huller i form af besparelser, som hvert år skal genopfyldes med statslige midler, før vi reelt kan tale om normeringsforbedringer, så frygter vi, at vejen til flere pædagoger til børnene bliver meget lang.”

Derfor opfordrer BUPL Nordsjælland til, at flere kommuner i Nordsjælland følger i sporene på Halsnæs, Helsingør, Fredensborg og Frederikssund kommuner, hvor man udover at bruge minimumsnormerings-pengene fra Christiansborg selv har afsat ekstra penge, så minimumsnormeringerne kommer tættere på at være en realitet.

Pernille Riis siger: ”Der er nogen, der virkelig rykker på sig nu, og vi håber, at flere vil følge med.  Københavns Kommune meldte i tirsdags ud, at de ville afsætte penge, så de allerede fra 2022 kan love minimumsnormeringer. Her i Nordsjælland har Frederikssund Kommune afsat penge, så de har minimumsnormeringer allerede fra 2020.

Pernille Riis roser dette, ”Det er flot, hvad man gør i Frederikssund og København, og jeg vil opfordre kommunerne, særligt dem med ”slinger i valsen”, til en fornyet strategi. Med udhulingen er risikoen, at de forældre, der har kæmpet for minimumsnormeringer til deres børn, måske slet kommer ikke til at mærke forbedringer, inden deres børn begynder i skole.”

I forlængelse af dette udtrykker Pernille Riis dog også en bekymring: ”Ingen kommuner kan læne sig tilbage og afvente midler fra staten – der skal derimod træffes lokalpolitiske beslutninger om yderligere ressourcer, der kan sikre attraktive vilkår. Ellers frygter jeg, at vanskelighederne med at tiltrække tilstrækkeligt med uddannede pædagoger i de nordsjællandske kommuner. Dette skal også ses i lyset af et stigende børnetal de kommende år. De statslige midler skal lægges oveni de kommunale investeringer på daginstitutionsområdet.”

BUPL Nordsjælland ser frem til en konstruktiv dialog med kommunerne om den fortsatte implementering af de statslige midler frem til 2025, men også en dialog om, hvad de enkelte kommuner med fordel kan igangsætte af egne initiativer for at opnå de kvalitetsforbedringer, der kan være med til at rekruttere flere pædagoger de kommende år.

Pernille Riis slutter med at konkludere på krisetiden ifbm. COVID-19: ”Pædagoger, børn og forældre i Nordsjælland har under coronakrisen og genåbningen mærket, hvad bedre normeringer betyder for nærvær og tid til det pædagogiske arbejde. Det betyder også, at vi er blevet meget bevidst om, at minimumsnormeringer kun er et minimum. Vi skal til at tale om kvalitetsnormeringer.”

I den sammenhæng vil vi også følge nøje med i, at regningen for de ekstra udgifter til rengøring, ekstra personale mv. ikke ender ude hos den enkelte institution, som en yderlige udhuling af normeringerne. Kommunerne har modtaget kompensation for disse coronaudgifter. Derfor skal minimumsnormeringspengene gå til minimumsnormering. Det vil vi holde kommunerne op på.”


Se kortet: Sådan bruger kommunerne 500 millioner til bedre normeringer: https://bupl.dk/bupl-mener/minimum/saadan-bruger-kommunerne-500-millioner-til-bedre-normeringer/

Læs BUPL’s anbefalinger på normering: https://bupl.dk/bupl-mener/minimum/


Pressekontakt: Sus Skjold Klamer, tlf. 29698104, skk@bupl.dk

Formand: Pernille Riis, tlf. 21780670 pri@bupl.dk