S-ledet regering skal genoprette børneområdet


Jyllands-Posten 22. september – af Elisa Rimpler og Pia Olsen Dyhr, formand for BUPL og formand for SF


Udgivet d. 22 september, 2018

Vi elsker vores børn, og de skal kun have det bedste. Også inden for rammerne af den hverdag, hvor vi som oftest overlader dem til trygge pædagogiske hænder ude i velfærdssamfundets virkelighed. En hverdag, som desværre bærer tydeligt præg af mange års økonomisk slankekur, og hvor normeringerne har nået et historisk lavpunkt. Der er ganske enkelt blevet alt, alt for langt mellem pædagogerne, som sammen med forældrene skal sikre børnenes trivsel og fundament for at udvikle sig til hele mennesker.

Vi bakker fuldt op om regeringens små velmente skridt i retning af lidt flere pædagogiske ressourcer til de mest udsatte børn. De har om nogen brug for dygtige pædagoger, men forslagets midlertidige millioner kan langtfra stå alene. De er en fin start, som der må og skal bygges ovenpå med blandt andet det samlede børneområdes akutte hovedproblem for øje: de komplet uacceptable normeringer.

Holder vi nutidens normeringer i daginstitutionerne op imod niveauet i 2009, hvor det heller ikke var prangende, mangler der omkring 4.000 fuldtidspædagoger på landsplan. Og ikke nok med det, så står antallet af børn i alderen 0-5 år til at stige med 70.000 over de kommende 10 år. En udfordring, der kalder på 10.000 uddannede pædagoger, hvis vi bare skal opretholde det nuværende normeringsniveau. Derfor mener vi, at det er nødvendigt at indføre minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, og at det i øvrigt skal være et helt centralt krav til en kommende S-ledet regering.

Desværre har vi for længst mistet troen på, at problemet kan løses alene ved at give kommunerne flere penge, selv om det også ville være klædeligt. Mangen en øremærket million er blevet udhulet gennem årene, ligesom børnene i det hele taget har en tendens til at ende blandt dem, der holder for, når skal spares. Det bekræfter broderparten af kommunernes sparekataloger forud for efterårets budgetforhandlinger.

Der er akut behov for en national investeringsstrategi, som kan genoprette en anstændig kvalitet på børneområdet. Udfordringerne er så massive, at der skal meget mere til end de små, velmente dryp, sensommeren har budt på. Alene minimumsnormeringer vil koste godt 2 mia. kr. med de nuværende børnetal. Men det er den bedste investering, vi overhovedet kan foretage. Det handler om vores fælles fremtid, nemlig vores børn.