Om robusthed, stress, værdier og solidaritet


Filosof Ole Fogh Kirkeby taler om robusthed, stress, værdier og solidaritet. Filosofiske forklaringer og græske definitioner danner udgangspunkt for refleksionerne, der trods flere rejser til de højere luftlag rammer direkte ned i den hverdag, mange TR’er og FTR’er færdes i.


Opdateret d. 18. december 2017

Af Charlotte Toft

160 tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter er samlet til det årlige TR-topmøde i Albertslund. I år er blandt andre filosof Ole Fogh Kirkeby inviteret til at tale om robusthed, og han indleder med en kort konstatering:
“Vi kan være enige om, at det kræver robusthed at være pædagog.”

Det psykiske arbejdsmiljø er det største enkeltstående problem
Alligevel oplever mange pædagoger, at de netop ikke er robuste i den forstand arbejdsmarkedet i dag kræver det, og en del oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø og sygemelder sig med stress. Faktisk mener pædagogerne, at det psykiske arbejdsmiljø er deres største enkeltstående problem.

Vi er blevet mere kyniske
Når man oplever et øget pres i arbejdslivet, kan det have betydning for ens adfærd. For eksempel kom tillidsrepræsentanterne i Høje-Taastrup Kommune ind på, at de havde en oplevelse af, at mange var blevet mere kyniske og robuste, og Karen Aslaug Ramm, der er fællestillidsrepræsentant i Høje-Taastrup Kommune, spurgte Ole Fogh Kirkeby, om han kunne se nogle modtendenser.

Tvunget til at vælge mellem to dele af arbejdet
”Jeg kan for eksempel godt lide, at afdelingslederen på Rigshospitalet gik ud og sagde, at der ikke mere var tid til omsorgsarbejdet. En sygeplejerske bliver jo ofte tvunget til at vælge mellem to dele af arbejdet, der begge hører til hendes arbejde. Det gælder også for jer, og det udfordrer,” svarede Ole Fogh Kirkeby og fortsatte:
”For mange som jer, er I blevet det, I er, ud fra et kald – og det er jo ikke pengene. Fabriksarbejdere kunne ødelægge produktet, men det kan, og vil I nok ikke,” konstaterede Ole Fogh Kirkeby mens han med et glimt i øjet kiggede ud over forsamlingen.

Solidaritet er et nødvendigt modsvar
Ole Fogh Kirkeby fulgte i løbet af foredraget op med vinkler på solidaritet, som et nødvendigt svar på de udfordringer pædagoger og andre offentlig ansatte står overfor, som følge af den samfundsmæssige udvikling, hvor også ansættelsesretten vil blive udfordret.
Han understregede, at værdier er vigtige at tage højde for, når vi diskuterer solidaritet og fælleskab som modvægt til stress. Derfor gik en af hans opfordringer også til fagbevægelsen om at tage fællesskab og solidaritet op på ny. Fællesskab og solidaritet forstået som at hjælpe de svageste og beskytte hinanden.

Djøfisering af pædagoger
I anden del af foredraget blev djøfiseringen af arbejdslivet også rundet.
”I er endnu ikke blevet djøfiseret,” hævdede Ole Fogh Kirkeby, hvilket fik formand i BUPL Storkøbenhavn Michael Egelund op af stolen:
”Jeg tror, at du tager fejl. Vi mærker det oppefra, og vores ledere har svært ved at stå imod. Lederne beretter om en kultur blandt dem selv om ikke at sige noget til deres ledere. De er blevet stille. En af mulighederne er selvfølgelig så at ytre sig, for hvis man ikke får sagt sin mening, kan man blive vred, hvilket så kan medføre stress.”

Vi navigerer efter værdier
Værdier kan både være personlige og arbejdspladsdefinerede retningspile, vi navigerer efter – og som kan give mange spekulationer og frustrationer, hvis de bliver udfordret. For hvis man for eksempel oplever, at ens værdier ikke får plads eller ligefrem bliver underkendt i en travl arbejdsdag, så kan en personlig konsekvens være stress.

Nærvær – en værdi der ikke altid er plads til
Netop værdivinklen fik tillidsrepræsentant Mette Pedersen fra Hvidovre Kommune til mikrofonen med følgende kommentar og spørgsmål til en af kerneværdierne for mange pædagoger:
”Vi har for eksempel en defineret værdi om nærvær, men hvis vi ikke når det, skal vi så fjerne værdien? Jeg tror ikke, at vi kan fjerne den, men hvad gør vi?”. Hun fik følgende svar af Ole Fogh Kirkeby:
”Man forestiller sig ofte, at nærvær er en 1:1 relation. Og nærvær er klart en vanvittig vigtig værdi. Men man kunne måske indføre et begreb, der hed kollektivt nærvær, så det bliver en kollektiv værdi – og ikke en individuel værdi, og hvad det medfører”.