Risikovurderingsværkstøj (Aarhus)


Risikovurdering er et arbejdsmiljøværktøj, som kan bruges i forbindelse med forandringer, som kan presse arbejdsmiljøet, både på kort og på lang sigt.


Opdateret d. 04. marts 2020

I de seneste uger har alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der repræsenterer pædagoger på de decentrale arbejdspladser, fået præsenteret Børn og Unges nye værktøj til risikovurdering.
Helle Elmstrøm, Ann Rasmussen og Bettina Tjerrild er repræsentanter i HovedMEDudvalget og har gennemgået materialet på tillidsrepræsentantmøder og netværksmøder for arbejdsmiljørepræsentanter. Det bliver spændende at følge med i, hvordan det bliver brugt. Der er mange gode anledninger. Giv gerne en tilbagemelding til HMU, om hvordan Jeres arbejdsplads bruger værktøjet før en forandring, et projekt eller en byggeopgave, hvor arbejdsmiljøgruppen leverer bidrag til risikovurdering ind i planlægning, gennemførelse og opfølgning på opgaven.

Hvad er risikovurdering?

Risikovurdering er et arbejdsmiljøværktøj, som kan bruges i forbindelse med forandringer, som kan presse arbejdsmiljøet, både på kort og på lang sigt. Forandringer kan for eksempel være ombygning, nyt IT-system, fusion eller besparelse.

Formålet med at lave en risikovurdering er at forebygge eller minimere påvirkninger af arbejdsmiljøet i negativ retning.

Ved forandringer skal I lave en risikovurdering i forhold til arbejdsmiljøet så tidligt som muligt i forløbet og løbende derefter.

Dette værktøj er tænkt som en hjælp til at lave risikovurdering. Værktøjet kan hjælpe jer med processen og med at finde frem til mulige risici og til konkrete handlinger i forhold til de eventuelle påvirkninger af arbejdsmiljøet.

Hvordan gør vi?

En risikovurdering består af fire skridt:
• Kortlægning
• Refleksion
• Handling
• Opfølgning

Værktøjet er kort og overskueligt, og består af 4 skridt:

Risikovurderingens 4 skridt_(pdf, 4 sider)