Ringsted dropper besparelser på SFO’er (Sydøst)


Efter pres fra blandt andet BUPL dropper Ringsted Kommune planerne om at tage penge fra skolefritidsordningerne og bruge dem til undervisning.


Opdateret d. 08. januar 2018


Mandag den 27/11 indstillede børne- og undervisningsudvalget i Ringsted Kommune, at byrådet dropper hovedparten af projektet “øget faglig progression”. En beslutning, som byrådet nu har tiltrådt. En god og rigtig beslutning. For som projektet har udviklet sig, handler det ikke længere om at styrke børns trivsel og læring, men om at finde besparelser på SFO’erne, menerBUPL Sydøsts næstformand, Anja Wollesen:

“Nu håber vi, at det nye børne- og undervisningsudvalg går foran og arbejder aktivt for børnenes trivsel i SFO’erne,”

Spareplanerne var en del af forvaltningens oplæg om ‘Øget faglig progression.’ Den samlede betegnelse for en samling effektiviserings- og genanvendelsesforslag rettet mod børneområdet, som har til formål at skabe mere tid til nærvær med det enkelte barn og styrke mulighederne for børnenes læring. Tanken med udspillet er oprindeligt ikke besparelser men at omfordele ressourcer, så de bruges mere hensigtsmæssigt. Men efter BUPL’s opfattelse, kunne projektet ikke indfri de gode målsætninger, forklarer Anja Wollesen:

“Fra at være et sympatisk projekt, der skulle styrke børns trivsel og læring, har kommunens udspil ‘Øget faglig progression’ forvandlet sig til en ekstraordinær besparelse på børneområdet. Igen går det ud over børnenes fritid, der skal finansiere underskud på skoledriften. SFO’erne kan ikke år efter år at bære besparelser i millionklassen. Det må høre op”

‘Øget faglig progression’ var i høring i november. Og de flere end 50 høringssvar var overvejende kritiske overfor forslagene. Det fik i første omgang forvaltningen til at fjerne de forslag, der berørte dagtilbudsområdet, fra udspillet. Tilbage var de omprioriteringer, som omhandler skole- og fritidsområdet. Herunder forslag om at skære ned på ledelsen og øge antallet af lukkedage i skolefritidsordningerne. Begge forslag, som ifølge BUPL vil føre til færre medarbejdere og forringet pædagogisk kvalitet i SFO’erne.

“De overskydende ledelsestimer på SFO’erne, som forvaltningen jonglerede med i deres regneark, eksisterer ikke i virkeligheden. Faktisk har SFO-lederne fået langt flere opgaver de seneste år. Derfor ville nedskæringer på ledelsen blive skubbet videre ud til medarbejderne og reducere deres tid til nærvær med børnene. Og det er præcis det modsatte af, hvad man lovede, da man søsatte ‘Øget faglig progression’, siger Anja Wollesen.

Det samme gælder ifølge BUPL forslagene om at indføre flere lukkedage i institutionerne. Også her ville besparelserne føre til dårligere normeringer.

“Vi blev lovet, at pengene ville blive området. Men det gjaldt tilsyneladende ikke SFO’erne. For behovet for at lappe hullerne i skolernes budgetter er så påtrængende,” forklarer Anja Wollesen.

Hun peger på, at Ringsted byråd sidste år vedtog en strategi for udvikling af SFO’erne. En strategi, som ‘øget faglig progression’ ifølge BUPL-næstformanden ville have undergravet:

Pædagogernes fagforening anbefaler kommunen at sikre ro på området. Og insisterer man politisk på forandring, så bliver man ifølge BUPL både nødt til at bruge flere penge og sikre en proces, hvor medarbejderne reelt bliver inddraget.