Retten til en voksen stopper ikke, når man går ud af børnehaven


Fantastisk, at vi har fået minimumsnormeringer. Det er et stort skridt i den rigtige retning, selvom det dog kun er det første plaster på såret omkring den styrtblødning, der har fundet sted i mange år på dagområdet. Og lidt sørgeligt, at man er nødt til at kæmpe for at komme op på et MINIMUM ift vores børns trivsel.


Opdateret d. 18. januar 2020

Af Henrik Ørberg Hansen, fællestillidsrepræsentant SFO og klub, Albertslund Kommune

Imens alle politikere, forhandlere og andet godtfolk lykønsker og italesætter vigtigheden af ressourcer til vores småfolk, er der stadig en meget stor målgruppe af børn, der endnu ikke har haft et nævneværdigt talerør hos nogen. Og jeg er dybt bekymret.

SFO-området negligeret
Der har været talt om minimumsnormeringer på dagområdet i en årrække nu, mens SFO-området har været fuldstændig negligeret i debatten. Så kære politikere: Er i klar over hvilken virkelighed vores børn møder, når de kommer ind på en SFO?

Svært at stå inde for det pædagogiske viirke
Der arbejder nogle fantastiske ildsjæle i SFO’erne landet over, men det er ildsjæle, der er oppe imod en normeringsvirkelighed, der gør det svært i perioder at kunne stå inde for sit pædagogiske virke.

5 voksne til 90-95 børn…
Børnene på en SFO begynder, når de er mellem 5½ og 6 år gamle. De er altså kun LIGE gået ud af den daginstitution, hvor minimumsnormeringerne er blevet italesat som essentielle for at kunne skabe en god og tryg hverdag for det enkelte barn. Her går de så på en SFO sammen med en masse andre fantastiske unger i alderen 5½ til 10 år – cirka 90-95 børn i alt. Til at være der for disse børn er der typisk omkring 5 voksne og i perioder måske en studerende oveni, hvis man er heldig.

… eller rettere 1 voksen til 30 børn
Men da disse voksne også kan blive syge, have syge børn, have været der i morgenåbningen og derfor går hjem tidligt eller være kaldt til anden mødevirksomhed kan en pædagogisk hverdag for en SFO sagtens være 3 voksne til de ca 90 børn. Dvs 1 voksen til 30 børn.

Umulig normering
Dette er en normering, der er fuldstændig urimelig, hvis man ønsker et kvalitativt tilbud, hvor pædagogen har tid og mulighed for at skabe en varieret, tryg og udviklende hverdag for det enkelte barn.

Dårlig normering skal også dække børn med særlige behov
Ydermere skal denne normering også dække de børn, der går på SFO og har særlige behov. Dette kan være alt fra diagnoser, der kræver særlig støtte eller sårbare børn med problematikker, der har brug for ekstra opmærksomhed.

Retten til en voksen slutter ikke, når man går ud af børnehaven
Så kære politikere, stor respekt for jeres arbejde for at hjælpe dagområdet op på et minimum, men retten til en voksen og en ordentlig normering slutter ikke, når man går ud af børnehaven.