Replik til borgmesteren om normeringer (Faxe)


Faxe Kommune tilførte sidste år 9 mio. kr. til daginstitutionerne. Men der var ikke tale om at løfte normeringerne, men om penge til at financiere det kvalitetsniveau, som byrådet forlængst havde besluttet, mener BUPL.


Udgivet d. 1 juli, 2019

Af: Jørgen Krossing Eberhardt, Faglig sekretær, BUPL Sydøst

Til Dagbladet 26. juni og Sjællandske 27. juni fortæller Faxe Kommunens borgmester Ole Vive, at han ikke kan genkende det kritiske billede af nedskæringer og dårlige normeringer på børneområdet i Faxe. “Vi har gjort en stor indsats i 2019. Vi afsatte rent faktisk ni millioner kroner til at få hævet niveauet, så der nu er ansat lige over 20 flere uddannede pædagoger,” siger Faxes borgmester.

Og det er korrekt, som Ole Vive påpeger. Kommunen har tilført børnehaver og vuggestuer et stort beløb. Ikke helt ni mio. kr., for noget af det har forældrene betalt.

I BUPL er vi meget tilfredse med byrådets beslutning, og den er til stor gavn for børn, forældre og pædagoger. Alligevel synes vi i BUPL, at borgmesteren oversælger saltvandsindsprøjtningen til børneområdet en anelse.

Historien bag er, at kommunen i en årrække ikke har tilført de penge til børnehaver og vuggestuer, som byrådet har lovet.

Konkret har det betydet, at hver daginstitution har manglet omkring to pædagoger i gennemsnit. Det har efter alt at dømme markant forringet den pædagogiske kvalitet og børn og pædagogers vilkår.

Fejlen blev opdaget efter, at vi i BUPL i flere omgange havde gjort kommunen opmærksom på, at noget ikke hang sammen og analyseret institutionernes økonomi. Derfor har der som sådan ikke været tale om at øge normeringerne. Men om, at man har sikret tilstrækkeligt med penge, så institutionerne rent faktisk kan overholde den normering, byrådet for år tilbage har besluttet.

Desværre ser vi, med det seneste budgetudspil fra forvaltningen, forslag om at reducere normeringerne igen. Om det bliver til noget afhænger dels af den nye regerings beslutninger omkring indførelse af minimumsnormeringer. Dels af om politikerne vil det.

Som vi i BUPL læser Ole Vives udtalelser, så er det et signal om, at man ikke ønsker at være en kommune med dårlige normeringer. Så det håber vi, han holder fast i, når kommunens budget for næste år skal vedtages.

Bragt i Sjællandske