Regeringens ghettoudspil vælger straf over investeringer


Tvangsindskrivning i daginstitutioner skaber ikke bedre integration. Det gør flere pædagoger, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.


Opdateret d. 29. april 2020

Regeringen har torsdag præsenteret et ghettoudspil, der fokuserer på at straffe familier i udsatte boligområder. Udspillet er blottet for investeringer og visioner, og det skuffer BUPL-formand Elisa Bergmann.

”Lars Løkke Rasmussen har alle tiders mulighed for at løfte udsatte børn med bedre normeringer og flere uddannede pædagoger. Men ghettoudspillet handler kun om straf og stopprøver”, siger Elisa Bergmann.

Et af de mest kontroversielle forslag i udspillet er, at børn i ghettoområder skal tvangsindskrives i daginstitution. Hvis barnet ikke begynder i daginstitution, når det fylder et år, så risikerer familien at blive trukket i børnepenge.

Men regeringen sparker en åben dør ind, for udviklingen går i forvejen i den rigtige retning. Det viser en opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet baseret på tal fra Danmarks Statistik.
I 2009 gik 80 procent af alle efterkommere på 1-4 år i dagtilbud, mens andelen i 2014 var steget til 84 procent. Til sammenligning går 88 procent af de etnisk danske børn i en kommunal daginstitution.

”Vi risikerer i værste fald, at tvang kan vende den positive udvikling. Daginstitutioner spiller en helt afgørende rolle i integrationen, og for flere udenlandske forældre er mødet med daginstitutionen det første rigtige møde med det danske samfund”.

”Hvis man tvinger børnene i daginstitution, så kan det blive svært at få et velfungerende forældresamarbejde, som er helt afgørende for barnets udvikling og trivsel”, fastslår Elisa Bergmann.

Regeringen har allerede afsat 83 millioner kroner årligt til landets 100 mest udsatte daginstitutioner. Pengene i dagtilbudsreformen er øremærket til at ansætte flere uddannede pædagoger i såkaldte ”sociale normeringer”.

”Vi skal have flere investeringer i stedet for straf, og regeringen har jo vist, at den ved, hvad der skal til. Flere pædagoger til de mest udsatte børn”, fortæller Elisa Bergmann.

Ghettoudspillet indeholder også et forslag om stopprøver i 0. klasse, hvor børn fra ghettoområder skal bestå en prøve, hvis de skal rykke op i 1. klasse. Ellers må de gå 0. klasse om.

”Det er da helt håbløst, at man ikke hellere lader børnene blive et år mere i børnehaven, så de ikke skal begynde deres skolegang med en stopprøve og et nederlag. Vent med at rykke børnene op i skolen, til de er klar”, fastslår Elisa Bergmann.

Endelig barsler regeringen med et forslag om at straffe pædagoger, lærere og socialrådgivere med fængselsstraf på op til et år ved manglende underretninger. Elisa Bergmann kalder denne del af ghettoudspillet for ”symbolpolitik”.

Hun mener hellere, at kommunerne burde opprioritere de eksisterende underretninger, da mange pædagoger oplever, at der slet ikke bliver fulgt op på de underretninger, som de i forvejen laver.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83