Regering og kommuner glemmer børnene i økonomiaftalen


Økonomien er bomstærk i Danmark. Alligevel har regeringen og KL indgået en aftale for kommunernes økonomi i 2019, hvor der ikke plads til kvalitetsløft for børnene. Allerede næste år er der 5.700 flere små børn, så det er nødvendigt at investere i området.


Opdateret d. 08. april 2019

Børnene spillede en hovedrolle i statsminister Lars Løkkes nytårstale. Men ikke i den aftale, som regeringen netop har landet med KL om kommunernes økonomi for 2019.

Allerede næste år vil der være 5.700 flere 0-5-årige børn. De skal kunne komme i daginstitutioner af høj kvalitet og med pædagoger nok. Det er svært nok i forvejen med historisk dårlige normeringer, og hvis man bare skal holde niveauet, som vi kender i dag, er der brug for 1000 flere pædagoger.

“Når der kommer flere børn, skal der selvfølgelig også sættes flere penge af til at sikre kvalitet i daginstitutionerne, som har enorm betydning for børns liv og udvikling. Økonomien i Danmark er bomstærk, så der er råd til kvalitet. Det er et spørgsmål om prioritering”, siger formand for BUPL, Elisa Bergmann.

KL’s formand Jacob Bundsgaard sagde på pressemødet, da aftalen blev præsenteret, at der ville komme flere penge til blandt andet skoler og daginstitutioner, men det er altså ifølge BUPL ikke nok til at følge med demografien.

Aftalen løfter kun servicerammen med 1,2 mia. kroner. Hvis vi blot skulle følge den demografiske udvikling med flere børn og ældre, er der behov for et løft på 1,7 mia. Samtidig får kommunerne flere opgaver i det nære sundhedsvæsen, så vil det givetvis betyde besparelser på de andre områder – fx på børnene.

Det er ikke bare her og nu, at børnetallet stiger. I de kommende 10 år kommer der 70.000 flere børn i alderen 0-5 år. Det kræver 10.000 flere pædagoger, hvis vi skal holde de nuværende normeringer.

Ved kommunalvalget 2017 sagde 8 ud af 10 kandidater, at de gik ind for minimumsnormeringer i daginstitutioner.

“Minimumsnormeringer er en god målsætning, som både pædagoger og forældre har arbejdet for længe. Så det er godt, at kommunalpolitikerne også har fået øjnene op for det. Og derfor også ærgerligt, at der ikke er sikret penge til det i økonomiaftalen”, siger Elisa Bergmann.

Ressourcer til at realisere fagligt løft

Et bredt politisk flertal på Christiansborg har netop besluttet en ny dagtilbudslov med en styrket pædagogisk læreplan. Den skal løfte kvaliteten i daginstitutionerne og omdrejningspunktet er faglighed, men det kræver, at kommunerne har råd til at investere i kompetenceløft og højere pædagogandele.

“Politikerne skal have ros for at sætte den faglige barre højt i dagtilbudsloven. Derfor er det også ærgerligt, hvis der ikke er ressourcer til at realisere de gode intentioner. Det kunne man have sikret med denne aftale”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Louise Knuth Pedersen, pressekonsulent i BUPL, tlf.: 40 40 88 27