Reform skal gøre op med meningsløs dokumentation i børnehaven


Regeringen er på vej med en reform af den offentlige sektor. Fint at få ryddet ud i meningsløst papirarbejde, men pas på med benchmark af daginstitutioner, siger BUPL.


Udgivet d. 4 april, 2017

Regeringen vil senere i dag præsentere sit bud på en reform af den offentlige sektor. Det skriver Politiken. Reformen skal blandt andet sikre mere tid til kerneopgaverne, og dagtilbudsområdet står sammen med ældreområdet forrest i køen.

Ifølge Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, er der “et stort potentiale for at få luget ud i rigtig mange regler og unødige dokumentationskrav”. BUPL-formand Elisa Bergmann vil også have ryddet op i den meningsløse dokumentation på dagtilbudsområdet.

“Når vi spørger vores medlemspanel, så svarer tre fjerdedele af alle pædagoger og ledere, at de bruger for meget tid på praktiske opgaver, administration og dokumentation, som ikke tjener pædagogiske formål. Men det er vigtigt at skelne mellem den meningsløse og den nødvendige dokumentation. Pædagoger skal til gengæld kunne bruge mere tid på at planlægge og evaluere, så pædagogikken er målrettet børnenes behov,” siger Elisa Bergmann.

Sophie Løhde siger også til Politiken, at regeringen vil indføre benchmarking som et centralt værktøj til at sammenligne, hvor dygtige regioner, kommuner og enkelte institutioner er til at løse opgaver.

“Benchmarking er godt i nogle tilfælde. Vi vil gerne sammenligne kommunerne på deres normeringer og andel af uddannede pædagoger i daginstitutionerne. Men man skal passe på med at benchmarke helt ned på institutionsniveau, da børnegrupper er meget forskellige. Det er ikke som at sammenligne fire broer med hinanden for at se, om de har samme bæreevne”, siger Elisa Bergmann.

BUPL ønsker, at en reform af den offentlige sektor skal føre til højere kvalitet for børnene. Midlerne fra den meningsløse dokumentation skal bruges til at skabe bedre normeringer, og det skal være mindre bureaukratisk for pædagogerne at samarbejde med forvaltningen og andre faggrupper.

“Men politikerne skal altså ikke tro, at alle de seneste års nedskæringer kan repareres ved at skære i dokumentationen. Normeringerne er 4000 pædagoger dårligere end niveauet i 2009, og børnetallet stiger markant frem mod 2025. Det klares altså ikke ved at droppe et kontrolskema. Det kommer til at kræve flere ressourcer”, fastslår Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83