Reform-amok med manipulerende ord


Skoler og institutioner bliver større, selvom intet tyder på, at de fungerer bedre. Velfærd kaldes offentligt forbrug for at vinde gehør for besparelser. Og kritik ligestilles med illoyalitet på trods af retten til at ytre sig. Forskningschef Roger Buch dissekerede politikeres brug af ord og statistikker på årets TR-topmøde.


Opdateret d. 18. december 2017

Af Annette Haugaard

”Politikerne er gået reform-amok i de seneste årtier, og de er hverken styret af viden eller dokumentation. Det er sandheden om den offentlige sektor. Så hvis I synes, at tingene ikke hænger sammen, har I ret, og det er en vigtig erkendelse, for ellers brænder man sammen i både hoved og krop.”

Forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, var skarp i mælet, da han på årets TR-Topmøde i Albertslund den 8. september gav eksempler på, hvordan politikere jonglerer med ord og statistikker for at fremstille virkeligheden i deres favør. Det er nyttig viden for fagforeninger og tillidsrepræsentanter, mener han.

”Det er vigtigt at forstå sin modstander, når man vil have tingene til at fungere. Men jeg kommer ikke med svar, jeg præsenterer problemer!”

Reformer styres ikke af evidens
Ifølge Roger Buch har fusioner været recepten på alle tænke-lige skavanker i den offentlige sektor siden kommunalreformen i 2007. Institutioner, skoler, sygehuse og politikredse er lagt sammen og gjort større, og selvom de ønskede fordele ikke indfinder sig, tror han, fusionerne vil fortsætte.

”Vi vil se flere af den slags forandringer de næste 10-15 år, for der er en blind tro på, at bare man laver større enheder, skal det nok gå godt. Det virker ellers ulogisk, at den samme organisatoriske model skulle være bedst, uanset om man skal fange forbrydere, passe børn eller syge. Der er da heller intet, som tyder på, at superinstitutioner er en god idé,” siger han.

Fusioner og mange andre politiske tiltag kan nemlig ikke forklares rationelt, de er styret af politik.
”Vi skal ikke tro, at vi gør det rigtige i samfundet. Der er mange beslutninger, hvor vi med 100 procent sikkerhed ved, at det ikke er smart, men vi gør det bare alligevel.”

Tal-gymnastik for viderekommende
Politiske ideologier er også forklaringen på den konstante debat om besparelser, for størrelsen på såvel skattetryk som den offentlige sektor er stabil, lyder det fra Roger Buch.

”Siden 1980’erne har indtægterne i det offentlige grund-læggende været de samme, fordi skattetrykket ligger rimelig stabilt omkring 50 procent, uanset hvilken regering vi har. Der er også ligeså mange offentlige ansatte målt pr. antal dansker som under Schlúter, så den offentlige sektor vokser kun, fordi vi bliver flere danskere.”

Men tal og statistikker kan bruges og formuleres på mange måder, understreger Roger Buch.

”Lige nu falder andelen af offentligt ansatte, især i kommunerne, hvor der sammenlignet med 2010 er 35.000 færre. Det går især ud over de såkaldt varme hænder eller jer, der leverer service direkte til borgerne. Der er til gengæld flere administratorer og ansatte i stat og regioner. Økonomiske analyser handler nemlig kun om kroner og ører, ikke om effektivitet og at løse opgaverne på en ordentlig måde. Det er jo ingen sag at spare penge på at gøre noget hurtigere, men hvis kvaliteten bliver dårligere, er der ikke meget ved det.”

Råb op og hold øje med ordene
Politikeres valg af ord er også med til at bestemme, hvilken dagsorden de kan sætte. Ifølge Roger Buch går en tredjedel af udgifterne i det offentlige forbrug til drift og materialer som husleje, computere og bleer, mens de øvrige to tredjedele dækker løn.

”Læg lige mærke til, at man kalder jer og jeres løn for offentligt forbrug. Det ville betyde meget for debatten, hvis man i stedet kaldte det offentlig velfærd, for ville vi så efterspørge mindre?”

Roger Buch ser en generel tendens til, at offentlige ansatte er overhængt med arbejde på grund af besparelser, og det er vigtigt at gøre opmærksom på.

”Man har svært ved at få tid og krav til at hænge sammen, og derfor råber overlægerne på Rigshospitalet vagt i gevær. Offentlig ansatte skal gøre opmærksom på konsekvenserne af den førte politik og ikke holde mund, selvom kommunerne beder jer om at være loyale. Brug data og dokumentation til at påpege problemerne, selvom der ikke bliver lyttet så meget og gå mere til embedsmændene, de har utrolig stor magt.”

Skræmmende spin vækker kampgejst
Hos deltagerne på TR-topmødet skaber Roger Buchs oplæg harme.

”Jeg ved jo egentlig godt, at politikerne manipulerer os og ikke lytter til viden og evidens. Så det er ikke overraskende, men alligevel skræmmende at komme bagom deres spin. Det vækker min kampgejst, for er der nogen som kan gøre noget, er det os som fagforening og tillidsrepræsentanter. Det var derfor jeg blev fagligt aktiv, og vi må blive ved med at organisere os og råbe op,” siger Pia Lorentsen, TR for SFO’en på Islev Skole i Rødovre.

Hendes kollega Jesper Poulsen, der er tillidsrepræsentant for støttepædagogerne i Rødovre, er enig.

”Vi skal huske ikke kun at tale om, hvorvidt tal og statistikker passer, men også hvad der egentlig ligger bag dem. Hvad er det man måler på, for tal kan læses akkurat som man ønsker det, og det skal vi bide os fast i,” siger han.