Reelle udmeldinger om budget 2021 til august


I budgetprocessen for Rebild Kommunes budgetarbejdet for 2021 står der, at det vurderes nødvendigt med tilvejebringelse af et økonomisk råderum. Så det forventes, at der kommer besparelser.


Opdateret d. 06. juli 2020

Rebild Kommune har startet de indledende drøftelser af næste års budgetlægning – både i byrådet og de politiske udvalg. Byrådet havde en temadrøftelse på sidste byrådsmøde inden sommerferien, og i Børne- og Familieudvalget har det været på dagsordenen. Dog uden at der er blevet offentliggjort nogle bemærkninger i forhold til det.

Den årlige besparelse ved manglende fremskrivning på 0,5 procent, som har eksisteret siden 2016, er stadig gældende. Besparelsen akkumulerer årligt 7,3 millioner kroner, og Børne- og Familieudvalgets andel er på 2,8 millioner kroner. Det betyder, at institutionerne hvert år skal finde besparelser.

Rebild Kommune bliver tilgodeset med den nye udligningsreform. Der kommer flere penge til at drive kommunen for, men da der har været et stort overforbrug i 2019, det forventes også for 2020 på ældre- og sundhedsområderne, så er det usikkert, om besparelser kan udgås.

De første reelle udmeldinger på budget 2021 kommer til august og først her bliver det muligt at tage egentlig bestik at situationen. Til den tid vil der også ligge et udspil til, hvor eventuelle besparelser skal findes. Der kan dog findes enkelte forslag på Rebild Kommunes hjemmeside allerede nu, som Børne- og Familieudvalget har fået udarbejdet. Forslagene går på opgørelser af brugen af SFO2 og fællesledelse mellem skolerne og mellem skolerne og daginstitutionerne i Rebild syd. Forslag som ikke generer et stort provenu og dermed ikke et oplagt sted at lave besparelser.

Den videre budgetproces er følgende:

  1. september 1. behandling af budgettet
  2. – 28. høringsperiode
  3. september budgettemadag
  4. oktober 2. behandling

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen at kontakte mig på shj@bupl.dk eller mobil 61207439

God sommer

Susanne Højgaard

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland