Puds børnebrillerne!


Kommunalvalget er nu vel overstået. BUPL Østjylland ønsker de nye lokale politikere tillykke med valget og ser frem til et godt samarbejde om BUPL’s mærkesager.


Udgivet d. 17. november 2021
Vi følger op på lyttemøderne

I efteråret 2021 har BUPL Østjylland gennemført en lang række lyttemøder med de politiske kandidater. Her klædte vi dem på til at tage børnebrillerne på, når de i fremtiden skal lægge budgetter og planer for det vigtige børne- og ungeområde i deres kommuner.

 

I de næste uger konstituerer de nye byråd sig. Her bliver det bestemt, hvem der skal sidde i fx børne- og skoleudvalgene. Når de samles for første gang i det nye år inviterer BUPL Østjylland sig selv til at hilse på de nye udvalgsmedlemmer. Her vil vi slå på tromme for, at udvalgsmedlemmerne hurtigt prioriterer vores mærkesager:

  • implementering af minimumsnormeringer
  • styrkelse af den pædagogiske kvalitet i fritidstilbuddene
  • højere pædagogandel på alle pædagogiske arbejdspladser
  • rekruttering til pædagogfaget
  • styrelse af pædagogernes arbejdsmiljø, løn og vilkår

 

…Så opfordringen herfra er, at de østjyske politikere skal pudse børnebrillerne!