Pressemeddelelse: Meningsløst at holde vuggestuer og børnehaver åbne


Mens regeringen og myndighederne i aften har lukket store dele af Danmark helt ned fra i morgen eller på mandag og frem til efter nytår, skal vuggestuer og børnehaver fortsat være åbne helt som før mellem jul og nytår.


Udgivet d. 17. december 2020

Beslutningen vækker hovedrysten hos Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, og BUPL-formand Marianne Gilbert Nielsen, begge Aarhus, der opfordrer regeringen til at lukke tilbud til børn i 0-6 års alderen ned.
”Smitten spreder sig, og det gælder altså også i dagtilbud. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor børn, pædagoger og småbørnsforældre ikke skal omfattes af samme hensyn som andre områder. Det virker meningsløst, når man nu på stort set alle andre områder går meget vidt for at lukke ned, undgå kontakter og forhindre smitte,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.
Thomas Medom og Marianne Gilbert Nielsen peger på, at 0-6 års området skal være omfattet af de samme regler og retningslinjer som det øvrige børne- og ungeområde. Her er eksempelvis folkeskoleelever sendt hjem, dog vil der vil mulighed nødpasning til særlige grupper.
”Jeg vil gerne sende en kraftig opfordringen til regeringen og myndighederne om også at lukke 0-6 årsområdet ned. Pædagogerne har et ansvar for at være med til at sikre nødpasning, hvis det er nødvendigt. Men omvendt bør myndighederne også behandle medarbejderne på 0-6 års området ansvarligt og lukke området ned. De nuværende retningslinjer for perioden mellem jul og nytår virker både skæve og ulogiske,” siger Marianne Gilbert Nielsen