Pressemeddelelse: Budgetforlig i Aarhus


Der er indgået budgetforlig i Aarhus Kommune. BUPL Århus udtaler:


Udgivet d. 18. september 2020

Pressemeddelelse fra BUPL Århus
18. september 2020

Budgetforlig
Flere penge til børne- og ungeområdet
Et flertal i Aarhus Byråd har indgået et budgetforlig, der i langt højere grad, end forventet, tilgo-deser børne- og ungeområdet. I udkastet til budgetforlig var der ikke afsat en krone til børne- og ungeområdet, og med det in mente er BUPL Århus glade for, at vi, sammen med bl.a. forældre-ne, er lykkedes med at påvirke byrådet til at prioritere området.
”Det at beslutte en skattestigning og aflyse det såkaldte finansieringsbidrag har vi kaldt på i flere år. Nu er det endelig blevet hørt, siger formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen, og fortsætter ”disse to store økonomiske skridt sikrer, at der bliver flere penge til vores område, til fremrykning af minimumsnormeringer, senere børnehavestart og til flere pædagoger i skolen. Det er vi rigtig godt tilfredse med, og vi vil gerne rose politikerne for at prioritere området. Det er beklageligt, at politikerne ikke, i samme ombæring, har styrket vilkårene for børn og unge på fritidsområdet, hvor der også er brug for flere pædagoger”, udtaler Marianne Gilbert Nielsen om de overordnede rammer i budgetforliget.
Når det så handler om den 10-årige anlægsplan, er det positivt, at et af BUPL Århus´ forslag er kommet med.
”Vi har tippet politikerne om, at det kunne være en god ide at afsætte penge til at forbedre ude-rummet, så det i højere grad kan indgå som en del af arbejdspladsen; det er et forslag, der har vundet gehør ved mange partier, og som de har valgt at afsætte en sum penge til; det er vi selv-følgelig meget tilfredse med, udtaler Marianne, som også er godt tilfreds med prioriteringen af at forbedre indeklimaet og arbejdsmiljøet på skolerne.
For yderligere oplysninger kontakt
Formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen