Praktikforløb bliver anderledes under corona


Den praktik, som flere studerende på professionshøjskolerne har mistet i forbindelse med Corona-krisen, erstattes ikke af anden praktik.


Udgivet d. 23. april 2020

Tirsdag 21. april skrev Uddannelses- og Forskningsministeriet om praktik på velfærdsuddannelserne https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/praktikforlob-pa-velfaerdsuddannelserne-bliver-anderledes-i-lyset-af-corona

På den baggrund har Absalon skrevet følgende på hjemmesiden https://phabsalon.dk/studienet/nyhed/nyt-vedroerende-praktik-i-forbindelse-med-corona-krisen/

Udmeldingen betyder, at den praktik, som flere studerende på professionshøjskolerne har mistet i forbindelse med Corona-krisen, ikke erstattes af anden praktik. Samtidig er det målet, at alle studerende skal tilbage i eventuel afbrudt praktik hurtigst muligt. Nogle praktikforløb vil få et andet indhold end oprindeligt planlagt, men der arbejdes fortsat med de samme læringsmål, som er beskrevet i bekendtgørelsen og studieordningen.

Prøven i 2. og 3. praktik forbliver uændret, men den afholdes virtuelt via Zoom frem for ved fysisk fremmøde. Absalon har udarbejdet grundige vejledninger til brugen af Zoom ved prøver, som medsendes, når der indkaldes til prøve https://vejledninger.pha.dk/m/95013/l/1230869-brug-zoom-i-forbindelse-med-online-mundtlig-prove-for-censor

Studerende, der er i en risikogruppe, skal muligvis ikke møde op i praktik. Studerende i denne gruppe skal ikke sygemelde sig, men udfylde en tro- og loveerklæring, som sendes til uddannelsen og til praktikstedet: https://phabsalon.dk/studienet/information-om-coronavirus/tro-og-love-erklaering-ift-praktik/ Studerende i denne gruppe har status af hjemsendt og skal arbejde hjemmefra med praktikkens læringsmål og med opgaver fra praktikstedet.

 

Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte faglig sekretær Hanne Kraul Jensen i BUPL Midtsjælland, telefon 20 24 21 17.