Positive signaler men for
få penge til børnene (Sydøst)


12 nye pædagoger til fordeling mellem 40 institutioner. Det blev resultatet af forliget om Næstveds budget for næste år. Ikke helt nok, set i betragning af de udfordringer, pædagogerne i Næstved står overfor. Men trods alt et positivt politisk signal, der giver håb om, at vi kan få rettet de dårlige normeringer op.


Opdateret d. 28. september 2018

DEBAT: Fire millioner kroner til bedre normeringer for børnene i kommunens daginstitutioner. Det blev et af resultaterne af forliget om Næstved Kommunes budget for næste år. I BUPL er vi tilfredse med, at politikerne sender et klart signal om, at de vil prioritere kommunens mindste børn. Men vi havde forventet, at byrådet kunne finde flere penge.

De fire millioner rækker til ca. 12 nyansatte pædagoger. Men de skal fordeles ud på ca. 40 daginstitutioner med tilsammen omkring 2.800. børn. Det beskedne beløb skal også ses i lyset af, at området i årevis har været udsultet. Kommunen har i flere omgang fået penge af staten til at ansætte ekstra pædagoger. Men i Næstved har man alligevel valgt at skære ned på børnene.

Resultaterne af den politik er tydelig mærkbar på de pædagogiske arbejdspladser, hvor pædagoger hyppigt må stå alene med store børnegrupper, fordi der mangler medarbejdere. En landsdækkende undersøgelse af pædagogers alenearbejde gav sidste år Næstved en kedelig placering blandt de dårligste af Danmarks kommuner.

Sidste år fik børneområdet reelt omkring 1,5 mio. kr. til forbedringer. Byrådet mente godt nok, de gav 5 mio. kr. Men de havde glemt at modregne effektiviseringer og administrative besparelser. I år er den samlede forbedring med fire mio. kr. over dobbelt så stor, og det lover godt for de kommende år. I BUPL håber vi på, at det nye byråd vil fortsætte den gode udvikling. Vi har tillid til, at de har modet til at indfri konstitueringsaftalen, de indgik efter kommunevalget og fremover sikre minimumsnormeringer for Næstveds børn.

Betina Vincent Andersen

Formand, BUPL Sydøst

 

Debatindlægget er bragt i Sjællandske