Politikerne i Thisted vil tage med den ene hånd og give med den anden


Midt i juni blev regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2019. Det er en aftale som kommunerne udtrykker en rimelig tilfredshed med, da man fastholder de puljer, som Thisted Kommune, og flere andre kommuner, er meget afhængige af. Men der er også en berettiget bekymring i kommunerne. Beregninger viser, at den demografiske udvikling med stigende børnetal og flere ældre, at kommunerne kommer til at mangle en halv milliard kroner i at kommunerne kan fastholde nuværende serviceniveau.


Opdateret d. 16. juli 2018

Den politiske behandling af budget 2019 er i gang i Thisted Kommune. Et af debatpunkterne har været at politikkerne gerne vil kunne prioritere nogle områder. Det vil de gøre ved at lave besparelser og nedskæringer, så de kan bruge de sparede penge til at dele ud igen. Det er det man kalder et ’omprioriteringsbidrag’.

Det er præcis det samme, som regeringen pålagde kommunerne i 2017. Her var kommunalpolitikkerne i Thisted Kommune og andre kommuner enige om, at det var forkert sådan at “tage med den ene hånd, og give med den anden”, men nu er det tilsyneladende anderledes.

Politikkerne har ellers mulighed for at tage pengene i den bugnende kommunekasse til det, de ønsker at prioritere. Thisted Kommune har en af Nordjyllands største kommunekasser, kaldet likviditet, målt pr. indbyggere. Der er mere end det dobbelte af, hvad der anbefales at have i kommunekassen. Så kom nu i gang med at prioritere børne- og ungeområdet. Der er råd til fornuftige investeringer!

I forbindelse med budget 2018 modtog Thisted Kommune 40 millioner kroner fra pulje “Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet”. BUPL kan være bekymret for, at hvis kommunen fortsætter med at have så mange penge liggende, vil de miste retten til penge fra puljen eller puljen vil helt forsvinde, hvis de fortsætter deres iver efter at fylde kommunekassen. Det vil kunne resultere i massive besparelser på driften.

Så igen i år er det lagt op til en kamp for at sikre prioriteringen af vores område. Vi vil via møder med politikkere og forvaltningsfolk sikre, at de har den nødvendige viden, så de ikke er i tvivl om vigtigheden af pædagogernes arbejde.

Udarbejdet af Kristian Kold (FS), Karin Bjerre (FTR), Kim Sandø Larsen (FSB) Bjørn Carlsen, og Erik Gramstrup, begge LTR.

Se den samlede “Handleplan med datooversigt”.

Overordnet mål for budgetarbejdet:

 • Arbejde for gode arbejdsvilkår for pædagogerne og det pædagogiske arbejde i kommunen
 • Udbrede viden og forståelse af pædagogfaglige kompetencer
 • At arbejde for en forbedring af normeringen
 • At nedskæringer og nednormeringer ikke skjules i demografi
 • Arbejde med langsigtede mål i vores budgetarbejde

Generelt:

 • Fokus på børnetal
 • FTR, TR og BUPL følger budgetarbejdet nøje
 • Arbejde med lobbyarbejde samt støtte pædagoger og forældre i at påvirke politikkere og offentligheden med bl.a. historier fra virkeligheden
 • Kommunegruppe består af fællestillidsrepræsentant Karin Bjerre, ledertillidsrepræsentant Erik Gramstrup og Bjørn Carlsen, faglig sagsbehandler Kim Sandø Larsen og faglig sekretær Kristian Kold. Gruppens opgave er at udarbejde mål, handleplan, aktiviteter i forbindelse med kommunens budget 2019.

Udgangspunkt:

 • Pædagogandel i normering. Der skal arbejdes for en højre pædagog andel, og at den politisk gøres til et krav frem for en vejledning som nu.
 • Thisted er laveste i forhold til økonomi pr. barn i dagtilbud, set i forhold til de øvrige kommuner.

Folkeskolereform og SFO’er:

 • Fortsat synliggør pædagogernes kompetencer og arbejde i skolen.
 1. Uddannelse/kompetencemidler – tænk i uddannelse i forhold til understøttende undervisning
 2. Synliggøre dette overfor forvaltning og politikere
 • Fortsat fokus på nødvendigheden af pædagogudannet ledelse i skolen
 • OBS – pædagogandel i SFO og skole
 • Arbejde for ”klub – virksomhed” som en social foranstaltning
 • Få fortalt politikkere og forældre hvor pædagogen gør en forskel i skolen. Pædagogerne fortæller…

0-6 års området:

 • At der generelt skal satses på aldersintegrerede institutioner og fortsætte drøftelsen af vuggestue contra dagplejepladser
 • Opmærksomhed på det reelle børnetal og det normerede børnetal, da der er stor udsving i estimeret og faktuelle børnenormering, institutionerne imellem
 • Gøre op med fænomenet ” tomgangspladser” – de findes ikke, og dette skal synliggøres.

Ældreområdet:

 • Italesætte at pædagogernes kompetencer med fordel kan anvendes på ældreområdet (nøgleord: ”omsorg” og ”trivsel”)