Pas på medarbejderne i Københavns fritidshjem


“Vi står i en situation i København, hvor der politisk er truffet beslutning om, at fritidshjemmene skal ændres til KKFO,” skriver Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden.


Udgivet d. 11. oktober 2019

Jeg ved, at alle jer, der arbejder på fritidshjem, har kæmpet for at få lov at bevare børnenes unikke frirum, som gennem generationer har sat rammerne for en aktiv og kreativ fritid med gode børnefællesskaber. Det er rigtig svært at sige farvel til alle de unikke fritidshjem, I har været med til at skabe, bygge op og drive.

Derfor bliver jeg også vred og trist, når jeg læser pressemeddelelsen fra Københavns Kommune d. 3. oktober 2019, som beskriver situationen som: ”Københavns fritidshjem bevarer kvaliteten.” Først og fremmest må det stå for kommunens og borgmesterens egen regning og egne logikker, at overflytningen af op af 47 institutioner og mange hundrede personaler til nye organiseringsformer ikke vil påvirke både vilkårene og kvaliteten.

Derudover citeres børne- og ungeborgmesteren for, at ville være vogter over kvaliteten af fritidstilbuddet. Et udsagn, som paradoksalt kommer, mens politikerne flytter fritidspædagogikken væk fra dagtilbudsloven og ind under folkeskoleloven, hvor der ikke lovmæssigt er rammer og krav til fritidstilbuddet. Måske politikerne i stedet skulle stå ved det, som det er – en voldsom omstrukturering for de pædagogiske medarbejdere.

Mange af jer har jo allerede været hele omstruktureringsturen i gennem for 3-4 år siden. Og jeg synes vi politisk mangler en tydelig anerkendelse af situationens alvor for personalet. Hundredvis af pædagoger og medhjælpere, som står over for en omfattende forandringsproces, for nogles vedkommende blot fire år efter den sidste store omstrukturering på området i København. Det er selvfølgelig ikke blot en administrativ øvelse. For institutioner og medarbejdere er det den professionelle identitet og hjerteblod, der er på spil. Det er en omfattende omstrukturering af det meste af fritidsområdet i København.

Den afledte konsekvens for de selvejende fritidshjem er, at de kommunaliseres og dermed skifter arbejdsgiver. Pædagogiske miljøer, som har stolte traditioner og dybe rødder, rykkes op med rode og omplantes i skolens jord. Nogle, måske mange, vil visne. Det kalder på en sensitivitet fra forvaltningen, som endnu ikke er til at få øje på.

Jeg vil gerne sige til alle jer, som sidder nu, og skal tage stilling til, hvad der nu skal ske med jeres arbejdsliv, at I skal kontakte fagforeningen. Vi står klar til at tage hånd om jeres individuelle sager og spørgsmål.

Mange hilsner

Henriette Brockdorff