Pas på dig selv, leder


BUPL Nordsjællands opgaver på lederområdet under Coronakrisen er mange og forskelligartede. Som leder kan og skal du vide dig sikker på, at vi arbejder for dig. Både som din sparringspartner, og som dit talerør og forhandler.


Udgivet d. 6. maj 2020

Vi har fået mange opkald fra ledere de seneste par uger! Alt fra spørgsmål om, hvordan retningslinjerne egentligt skal forstås, til opringninger om, hvor man kan få hjælp, hvis man er ved at blive væltet af opgaver og ikke kan sove om natten.

Og vi er glade for, at I kontakter os. Det skal I endelig blive ved med.

Vi har fx talt med mange ledere om, hvordan I kan forholde jer, hvis det er åbenlyst umuligt at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand, samtidigt med små fysiske rammer, for få medarbejdere og krav fra kommunen om at komme op i kapacitet.  Det er bare et eksempel blandt mange!

Nogle udfordringer bliver klaret ved, at I får sparring fra os, andre opmærksomhedspunkter er så væsentlige, at de skal tages videre af os til jeres chefer.

For BUPL Nordsjælland har der ligget en stor opgave i at samarbejde og forhandle med kommunerne om fortolkning og udmøntning af alle de retningslinjer, der løbende er kommet siden krisen startede.

I de kommuner, hvor der er en ledertillidsrepræsentant (LTR), er det ofte også dem, der henvender sig til den faglige sekretær fra BUPL Nordsjælland for at fortælle om en udfordring, der er fælles for mange ledere på området.

I et af disse eksempler er det, i en kommune, lykkedes at få nedjusteret åbningstiden i daginstitutionerne på baggrund af et massivt pres fra jer ledere, TR’erne og BUPL’s faglige sekretær. Det nytter at bringe udfordringerne på banen, og vi skal nok tage dem videre og finde løsninger, hvor de findes.

 

Er det bare mig?

For mange ledere har BUPL været en god ventil, og et sted I har kunne lufte frustrationer. Vi bliver ofte brugt som en god sparringspartner, der kan tales lidt mere frit med, end en lederkollega fra samme kommune. Nogle gange starter det med spørgsmålet: Er det bare mig, der har det sådan?

Ofte viser det sig, at det ikke er individuelle problemer, I støder ind i, men udfordringer, som skal løses på et andet ledelsesniveau end jeres eget. Her samler BUPL informationer fra flere ledere fra samme kommune, så vi kan få forvaltningen i tale om udfordringen.

 

Det psykiske arbejdsmiljø

Mange ledere har været på overarbejde i flere uger nu. Der har været et massivt fokus på børnenes trivsel og sundhed, medarbejdernes trivsel og vilkår, forældrenes bekymringer osv., osv. Men hvad med ledernes trivsel og vilkår?

Vi har taget jeres bekymringer om jeres eget psykiske arbejdsmiljø med på et nationalt plan, så de kan blive taget op i KL og i ministerierne. Samtidigt taler vi med jeres forvaltningschefer om det, hver gang vi har lejlighed til det. Men vi må erkende, at stressniveauet er højt på flere niveauer i kommunerne. Så det arbejder vi videre med.

Ekstra arbejde i påsken grundet genåbningen

Mange ledere har arbejdet mange lange timer ifbm. genåbningen.

Hver kommune har organiseret genåbningen på deres helt egen måde, og derfor er der også stor forskel på hvordan og hvor meget, I har været nødt til at arbejde.

Derfor bliver BUPL Nordsjællands forhandling af lokalløn og eller ekstra fridage også forskellig fra kommune til kommune. Lige nu er de faglige sekretærer i BUPL Nordsjælland i gang med at afdække, hvordan i har arbejdet ifbm. genåbningen. Herefter bliver en strategi besluttet for de enkelte kommuner, så vi kan sikre, at der sker en honorering af den ekstraordinære indsats, I har ydet i denne tid.

 

Hvor kan du henvende dig?

Hver kommune har en faglig sekretær, som er politisk valgt af BUPL’s bestyrelse.

De faglige sekretærer og fællestillidsrepræsentanten i din kommune er dem, der arbejder med og forhandler arbejdsvilkår og løn for pædagoger og ledere. Du kan se, hvem der er faglig sekretær og FTR i din kommune på vores hjemmeside her:  Din arbejdspladskommune

 

Din fagforening står bag dig

Vi tager på os at lægge pres opadtil i kommunerne, så I ikke skal klare opgaven alene.

Vores samtaler med jer har også handlet om frygten for at begå fejl. Eksempelvis, hvordan I takler bekymringerne for, hvad der sker, hvis mange børn eller ansatte bliver smittede. Vi vurderer sammen, om der er noget, I kan gøre for at sikre jer, at I har handlet korrekt, hvis der skulle ske fejl. Og vi kan tage en dialog med forvaltningen om behovet for sparring ved eksempelvis hygiejnespørgsmål eller beslutning om mindsket åbningstid for at imødekomme sundhedsmyndighedernes krav. Vi har erfaringer fra kommuner landet over, og de erfaringer bringer vi i spil for jer. Brug os endelig.

 

Pulsen lidt ned

Der er ikke nogen tvivl om, at de seneste uger kan beskrives som en krise – og at den ledelse, som både I og jeres forvaltninger har udøvet, er kriseledelse.

Der bliver arbejdet på højtryk på alle niveauer i kommunen, og på trods af et ellers godt samarbejde fortæller flere om, at den ledelse, de bliver mødt med, ikke er OK. Det forventes, at I er tilgængelige på næsten alle tider af døgnet, også nu hvor genåbningen er i gang. Vi hører om lange online ledermøder, som resulterer i direktiver og høje forventninger. Situationer, som ikke giver plads til dialog. Og hvor går grænsen i krisetider? Det skal ingen selv stå med, og slet ikke ledere organiseret i BUPL Nordsjælland.

Vi skal alle være på tæerne i denne periode, men vi skal tvinge pulsen lidt ned igen, så også pædagogiske ledere møder god ledelse fra deres chefer.