Pædagoguddannelsen står foran et tiltrængt løft


Nyt bevillingssystem vil hæve kvaliteten på landets pædagoguddannelser. Det ligger fint i tråd med den stigende anerkendelse af pædagogers faglighed, mener BUPL.


Udgivet d. 4 maj, 2017

0404Regeringen foreslår nu et helt nyt bevillingssystem, der skal fordele pengene til de videregående uddannelser og afskaffe taxametermodellen. Det skriver Politiken torsdag, hvor det også fremgår specifikt, at pædagoguddannelsen – Danmarks største uddannelse – får et løft.

”Det er meget positivt, hvis de pædagogstuderende kan se frem til højere kvalitet i undervisningen. Undervisningstaxameteret på pædagoguddannelsen har i mange år været det laveste blandt professionsbacheloruddannelserne, og det kan de studerende ikke være tjent med”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Taxameteret på pædagoguddannelsen er markant lavere end på for eksempel lærer- og ergoterapeutuddannelsen og halvt så stort som på sygeplejerskeuddannelsen. Det lave taxameterbeløb skyldes, at pædagoguddannelsen for 20-30 år siden havde ganske få højtuddannede undervisere og generelt en helt anden profil end i dag.

”Men der er sket meget de seneste år. I dag er stort set alle undervisere på pædagoguddannelsen akademikere, og kravene til de studerende er skærpet markant”, siger Elisa Bergmann.

”Regeringen har for nylig præsenteret et udspil til en dagtilbudsreform, hvor pædagogers betydning i forhold til børns udvikling og trivsel blev fremhævet. Så en bedre pædagoguddannelse ligger helt i tråd med den stigende anerkendelse af vores fag”.

Pædagoguddannelsen halter især efter på antallet af undervisningstimer, øvelsestimer og vejledningstimer, og de studerende fortæller om afleveringsopgaver, der bliver afleveret – men som aldrig bliver returneret med feedback fra underviserne.

I udspillet fra regeringen fremgår det også, at der bliver indført et såkaldt grundtilskud på 20 procent af de samlede bevillinger. Grundtilskuddet er ikke bundet til de enkelte uddannelser, og derfor kan professionshøjskolerne vælge at prioritere uddannelser med lavt taxametre endnu højere. Som f.eks. pædagoguddannelsen.

”Nu skal vi selvfølgelig have nærlæst udspillet, så vi ved, hvor stor stigningen reelt bliver. Men umiddelbart ser det positivt ud for vores studerende. Veluddannede pædagoger er en klog investering for velfærdssamfundet”, fastslår Elisa Bergmann.

Betydningen af det pædagogiske arbejde er de seneste år blevet dokumenteret gang på gang – senest i en forskningsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) om kvalitet i daginstitutioner. Rapporten konkluderer, at gode normeringer og uddannede pædagoger har afgørende betydning for, om børn senere i livet klarer sig godt.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22 77 40 90

Læs mere om udspillet her.