Pædagoguddannelsen skal give en ny start – ikke bare mere af det samme!


Altinget 18. juni 2020, af Elisa Rimpler, formand BUPL.


Opdateret d. 18. juni 2020

Vi står overfor en helt afgørende evaluering af pædagoguddannelsen. Det er nødvendigt, at vi gør op med de fragmenterede kompetencemål, og får en uddannelse med pædagogikken som den røde tråd med et tydeligt etisk og fagligt kompas, mener formanden for BUPL, Elisa Rimpler.

Pædagoger ved, at en god rollemodel ikke blot siger, hvad man gerne ser barnet gøre, men viser det i handling.

Det samme ønsker vi for evalueringen af pædagoguddannelsen. Vi skal tage den vigtige opgave alvorligt og gøre formålet for evalueringen helt tydelig: At pædagoguddannelsen skal uddanne dygtige pædagoger, der har en stærk grundfaglighed, et godt etisk kompas og være i stand til at løfte den betroede opgave det er, at skabe de bedste pædagogiske rammer, hvori børn, unge og voksne kan trives og udvikle sig.

Pædagoguddannelsen har fået en dedikeret uddannelses- og forskningsminister i Ane Halsboe-Jørgensen, der er ambitiøs på uddannelsens vegne. Derfor er det en skam, at det ikke er slået igennem i oplægget til evalueringen fra hendes ministerium, der fortaber sig i tekniske detaljer og instrumentelle greb.

Dermed risikerer vi, at der igangsættes en evaluering, der har det helt forkerte afsæt, og som skuffer alle dem den vedrører: pædagoger, undervisere, studerende, praktikvejledere, forældre og arbejdsgivere, der alle brændende ønsker, at evalueringen bliver afsættet for en ny start for pædagoguddannelsen.

For os at det helt afgørende, at vi får en uddannelse, der har pædagogikken som den røde tråd med et tydeligt etisk og fagligt kompas. Den store udfordring ved den uddannelse, vi har i dag, er fravær af de grundlæggende fag og de fragmenterede kompetencemål, der gør hele uddannelsen usammenhængende. Det skal vi drøfte under evalueringen.

Jeg er kisteglad for, at regeringen har store ambitioner for det gode børneliv. Mindre kan ikke gøre det. Men hvis ambitionen om, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, skal blive til virkelighed, må der sættes handling bag ordene. Og det betyder, at der bør være samme tårnhøje ambitioner for den uddannelse, der skal være med til at realisere den ambitiøse børneplan, og den styrkede pædagogiske læreplan, vi allerede har fået.

Vi får over 50.000 flere børn i daginstitutionsalderen over de næste 10 år. Og vi står overfor en oprustning med de lovbundne minimumsnormeringer. Fremtiden tørster efter stærke pædagoger og en uddannelse, der er så attraktiv, at der også vil være langt flere, der vælger den. Derfor kan vi ikke nøjes med at kratte lidt i overfladen. De pædagogstuderende skal opleve en sammenhængende og højt profileret uddannelse, der praktiserer og fremelsker det, vi ved gør den bedste pædagog.

Evalueringen skal derfor skære ind til benet, tage fat i de problemer, der er i dag, og fokusere på, hvad der skal til, for at Danmarks største videregående uddannelse også bliver Danmarks bedste uddannelse. Derfor er det helt afgørende, at evalueringsprocessen er baseret på reel dialog, og at der bliver lyttet til de centrale aktører, der skal tage ejerskab for udviklingen af den pædagogiske profession.

Pædagoguddannelsen er hjerteblod for BUPL, og vi glæder os til at bidrage til en ny start – ikke bare mere af det samme.