Pædagogerne i Aabenraa mangler tid til omsorg


Syv ud af ti pædagoger i Aabenraa Kommune svarer i en ny undersøgelse, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel.


Udgivet d. 14 august, 2018

Af: Diana Højmose, Kommunikationsmedarbejder

”Jeg føler ikke, at jeg kan yde et godt pædagogisk arbejde, der kan tilgodese hvert enkelt barn optimalt.”

Sådan siger én ud af de 8.823 pædagoger, som har deltaget i BUPL’s store vilkårsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Hele 69 procent af pædagogerne i Aabenraa Kommune oplever ofte, at der er et eller flere børn, de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for på grund af personalemangel. Tilsvarende svarer 73 procent af pædagogerne, at dårlige normeringer gør, at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn.

”Undersøgelsen passer desværre godt med det billede, vi har af pædagogernes hverdag. Normeringen er for dårlig, og samtidig skal pædagogerne bruge meget tid på at dokumentere deres arbejde. Det betyder, alt for lidt tid til kerneopgaven – altså at have tid til nærvær og omsorg for det enkelte barn og for børnegruppen,” siger BUPL Sydjyllands formand Jonna Jul Gudmundsen.

Den manglende tid til omsorg og nærvær går i høj grad også ud over de udsatte og sårbare børn, som særligt har brug for pædagogernes opmærksomhed og støtte. Jonna Jul Gudmundsen forklarer:

”Det er en stor fordel for alle børn – og ikke mindst de udsatte og sårbare børn – når pædagogerne har mulighed for at dele børnene op i mindre grupper og arbejde med pædagogiske aktiviteter, der understøtter børnenes udvikling og trivsel.”

I Aabenraa Kommune svarer tre ud af fire pædagoger i undersøgelsen, at de aldrig eller sjældent har tid til at arbejde med børnene i mindre grupper.

Endvidere svarer flere af pædagogerne i undersøgelsen, at de ofte må aflyse planlagte aktiviteter og ture ud af huset pga. personalemangel, ligesom de dårlige normeringer går også ud over forældresamarbejdet.

BUPL Sydjyllands formand finder det yderst bekymrende, at pædagogerne endnu engang giver udtryk for dårlige normeringer og konsekvenserne heraf. Politikerne i Aabenraa Kommune har de seneste år investeret i daginstitutionerne. Undersøgelsen viser dog med al tydelighed, at det langt fra er nok, hvorfor Jonna Jul Gudmundsen understreger vigtigheden af, at politikerne glemmer alt om den foreslåede 1 procents besparelse og i stedet investerer yderligere i området.


Om undersøgelsen: Undersøgelsen er gennemført i perioden fra d. 11. – 25. juni 2018. På landsplan er der 8823 pædagoger, der har besvaret undersøgelsen, og i Aabenraa Kommune er svarprocenten på 40.