Pædagogerne er afgørende for en god skolestart


Et nyt skoleår er gået i gang, og jeg har derfor skrevet et nyt blogindlæg. Bloggen her blev jo oprindeligt oprettet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og blev lagt i dvale, da OK18 faldt på plads. Men jeg har besluttet at ”genoplive” den – nu i en ny forklædning. Nu hedder den ”Formandens blog”, og jeg vil bruge den, når der er behov for en direkte besked ud til jer som medlemmer. Og det er der nu.


Opdateret d. 23. august 2018

Jeg mener nemlig, at pædagogerne fortjener et kæmpe skulderklap i forbindelse med skolestart. Det er pædagogerne i børnehaven, der sørger for en god overgang fra daginstitutionerne til skole- og fritidslivet. Det er pædagogerne i SFO’en, der møder børnene som de første – flere steder i såkaldt forårs-SFO – og sørger for, at børnene og forældrene bliver taget godt i mod og føler sig trygge i de nye omgivelser. Det er pædagogerne i skolen, der har særligt fokus på børnenes trivsel, når de skal tilbage i hverdagen efter en lang sommerferie. Og får alle børn med i fællesskabet.

Derfor ærgrer det mig, at der lige nu kører skolestartsvideoer på sociale medier, hvor Kommunernes Landsforening byder børn, lærere og skoleledere velkommen til et nyt skoleår. At de helt overser pædagogernes vigtige bidrag i skolen. BUPL har selv gennemført en stor vilkårsundersøgelse kort før sommerferien, hvor hele 93 procent af skolepædagogerne er enige i, at deres tilstedeværelse i skolen øger børnenes trivsel og læring. Og vi er altså 15.000 pædagoger ansat på skole- og fritidsområdet, så jeg forstår ganske enkelt ikke, at KL kan glemme pædagogernes vigtige bidrag. Men jeg vil selvfølgelig gå i dialog med Thomas Gyldal, den nye formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL til møde snarest, så han kan blive klogere på pædagogernes rolle.

Netop pædagogernes rolle i skolen har været til en del debat den seneste uge. Det er igen BUPL’s vilkårsundersøgelse, der danner grundlag for debatten, da 24 procent af pædagogerne i skolen svarer, at de ofte får tildelt opgaver i skolen, som de ikke er klædt på til. Det bliver så fejlagtigt udlagt som om, at pædagogerne har overtaget lærernes opgaver. Ja – folkeskolen.dk skriver ligefrem, at 7000 lærerjobs er blevet til vekslet til pædagogjobs. Intet kunne være mere forkert.

Faktum er, at der er i dag er præcis lige så mange pædagoger ansat på skole- og fritidsområdet i forhold til før skolereformen. Vi har endda oplevet et lille fald på 500 pædagogstillinger. At pædagogerne har flere timer i skolen skyldes jo, at skoledagen blev længere – og tiden i fritidsinstitutionerne blev kortere – og man flyttede 2 milliarder kroner fra fritiden til skolen. Så fritiden har i den grad betalt prisen for den nye skoledag.

At 24 procent af pædagogerne ikke føler sig klædt på til de opgaver, som de bliver tildelt, skyldes jo også, at man ikke er i mål med den nye skoledag. At der mangler variation og nytænkning. Og plads til f.eks. projekter og aktiviteter på en anden måde end den traditionelle. Og at pædagogerne ofte ikke har mulighed for at forberede sig sammen med deres lærerkolleger. Det hører med til historien, at det i 2017 var 36 procent af pædagogerne, der ikke følte sig klædt på til deres opgaver i skolen, så tallene går i den rigtige retning. Men det går stadig for langsomt.

Jeg er også nødt til at fastslå, at undervisningsbegrebet ikke er et professionsbegreb. Alt hvad der foregår i Folkeskolen betegnes som undervisning – også pædagogiske aktiviteter. Det står sort på hvidt i folkeskoleloven. Der er sket en del siden 90’erne, men det virker som om, at nogle stadig kun tænker en lærer, et fag – en klasse. En gammeldags tænkning. I dag har vi heldigvis et godt samarbejde mellem pædagoger og lærere på de fleste skoler, og det skal vi bygge videre på.

Det store problem i skolen er, at der har været nedskæringer siden reformens begyndelse. At skolereformen er underfinansieret. Og så er andelen af vikarer i folkeskolen steget markant de seneste år. Med ikke mindre end 47 procent fra 2014 til 2017. Andelen af ikke uddannede vikarer steg i samme periode fra 80 procent til 90 procent, viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Pædagogerne arbejder hårdt for at skabe den bedst mulige skoledag for børnene. Og for den bedst mulige overgang, når de efter skole møder børnene i SFO’en, klubben og fritidshjemmet. Derfor fortjener I, der står der i den grad anerkendelse og ros. Og jeg glæder mig allerede til at komme ud og besøge jer i det nye skoleår. Så skal jeg nok hanke op i borgmestre, udvalgsformænd og Christiansborg-politikere – og tage dem med ud i virkeligheden. Så de kan se den kæmpe forskel, som I gør for børnene.