Pædagoger vil ikke vente 757 år på ligeløn


Pædagoger har et gigantisk ligelønsproblem, som i væsentligste grad handler om det kæmpemæssige lønefterslæb i forhold til sammenlignelige uddannelser. Desuden er pædagogerne ramt af, at der stadig i 2020 er et ligelønsproblem i Danmark mellem kvinder og mænd.


Udgivet d. 9. oktober 2020

På vegne af pædagogerne fra BUPL Nordjyllands generalforsamling

Liselotte Thomsen, formand, BUPL Nordjylland, Niels Jerns Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst

Pædagoger har et gigantisk ligelønsproblem, som i væsentligste grad handler om det kæmpemæssige lønefterslæb i forhold til sammenlignelige uddannelser. Desuden er pædagogerne ramt af, at der stadig i 2020 er et ligelønsproblem i Danmark mellem kvinder og mænd.

Pædagoger er den faggruppe med en bacheloruddannelse, som har den laveste løn, og pædagogerne står stadig med konsekvenserne af Tjenestemandskommissionens forstokkede kvindesyn, som det kom til udtryk i 1969. Tjenestemandskommissionen mente dengang, at pædagogernes løn kun var et supplement – til mandens/hovedforsørgerens løn forstås.

Desuden er kvinder og mænd i pædagogfaget i 2020 fortsat lavt indplaceret på grund af, at der overvejende er flest kvinder i faget. Ser man på fag med kortere eller samme uddannelsesniveau, men med overvægt af mænd, er lønnen væsentlig højere.

Heldigvis er der bred enighed om, at det er en grundlæggende uretfærdighed. Og ved overenskomstforhandlingerne i 2018 forsøgte parterne at løfte pædagogerne ved hjælp af en ”skævdeling” af lønkronerne. Det var vi glade for. Men til trods for de øvrige organisationers velvilje kan problemerne ikke kun løses ved overenskomstbordene. I så fald skal pædagogerne vente i 757 år på ligeløn. Det hverken kan eller vil vi vente på.

I mere end 40 år har vi haft en Ligelønslov, og nu er det i den grad på tide, at Folketinget bruger og respekterer den. Det er Folketinget, og kun Folketinget, der kan og skal løse de problemer som deres Tjenestemandskommission skabte i 1969. Og Folketinget skylder.

Pædagogerne var i den grad i forreste linje under forårets Covid-19-nedlukning. Mange pædagoger arbejdede med nødpasning, mens regeringen havde sendt andre faggrupper hjem. Pædagogerne var også i forreste linje, da institutionerne åbnede igen som de første, så HELE samfundet kunne komme i gang igen. Derudover var flere pædagoger parate til at påtage sig opgaver udenfor eget fagområde – for samfundets og Danmarks skyld.

Der er i den grad udvist samfundssind fra pædagogernes side. Pædagogerne har derfor klare forventninger om, at samfundet viser pædagog-sind ved de kommende overenskomstforhandlinger. Pædagogerne forventer, at Folketinget bevilger en stor pose penge, som parterne skal forhandle en løsning af ligelønsproblematikken med.

Nu er det nemlig pædagogernes tur!