Pædagoger styrker pædagoguddannelsen


BUPL Østjylland ønsker at styrke pædagoguddannelsen. Det sker blandt andet ved, at fagforeningen blandt medlemmerne finder praksispersoner, som kan holde oplæg for pædagogstuderende. Læs her, hvordan en uddannelseskoordinator oplever samarbejdet med BUPL, og hvordan det styrker uddannelsen.


Opdateret d. 24. september 2020

 

Connie Søe

lektor, uddannelseskoordinator

Pædagoguddannelsen i Horsens

 

 

 

Studerende ser med egne øjne, at der er sammenhæng mellem teori og praksis

Samarbejdet med BUPL har klart styrket uddannelsen. Pædagoguddannelsen skal skabe sammenhæng mellem teori og praksis for de pædagogstuderende. Og det gør vi blandt andet ved, at jeg først giver de studerende et teoretisk oplæg. Så levendegør en pædagog teorien ved at fortælle om, hvordan de konkret arbejder i praksis.

De studerende finder også gennem disse oplæg ud af, at viden om pædagogik også er vigtig for at skabe pædagogisk praksis. For pædagogerne fra praksis viser gennem deres fortællinger, hvordan deres viden om pædagogik begrunder og kvalificerer det pædagogiske arbejde.

Pædagoger inspirerer til valg af praktik

Jeg har studerende, som ingen erfaring har med det pædagogiske arbejdsfelt, fx skole- og fritidsområdet. Her kan jeg se, at det er godt, at der kommer en pædagog derfra og giver dem billeder på, hvad det vil sige at arbejde på det område. Det er min klare opfattelse, at det giver dem mere lyst til at prøve skole- og fritidsområdet af i den næste praktik.

Teorien bruges i praksis

En tredje ting, som de studerende erfarer fra pædagogernes oplæg, er, at der er sammenhæng mellem teori og praksis: At det, du lærer på uddannelsen, kan du bruge direkte i praksis. For selvom jeg personligt har 20 års praksiserfaring, så gør det bare et større indtryk, når der kommer en pædagog lige ude fra det pædagogiske arbejdsfelt.

 

 

Anne Grethe Rosenberg

formand, BUPL Østjylland

 

 

 

Pædagoguddannelsen – fundamentet for professionen

På sidste generalforsamling lovede BUPL Østjylland sine medlemmer, at vi i de kommende to år skulle fokusere på pædagoguddannelsen og søge al den indflydelse, vi kunne, samt styrke samarbejdet på området.

 

Det har vi blandt andet gjort i Midtjylland ved sammen med BUPL Århus og BUPL MidtVestjylland at skabe projektet ”Stærk platform”, der fokuserer på den opgave. Stærk platform er en ny måde at agere på, hvor vi vægter at knytte BUPL tættere på pædagoguddannelsen og dens mange aktører i både de formelle og uformelle rum.

 

Formålet med ”Stærk platform” er at styrke de studerendes lyst til at melde sig ind i en fagforening ved, at BUPL:

 

  • gennemfører systematiske og professionelle indsatser på uddannelsesstederne
  • udvikler en stærkere kobling mellem uddannelsen, professionen og BUPL

 

BUPL- en katalysator for fagligt fællesskab

Derfor har vi blandt andet fundet fagligt dygtige medlemmer, der kan kommunikere, til at holde oplæg for de studerende på pædagoguddannelsen og sidde med som medbedømmere ved deres prøver.

 

Læs mere om BUPL’s indsats på pædagoguddannelsen