Pædagoger står alene med børneflokken


Tre ud af fire pædagoger er på en almindelig dag helt alene med den samlede børnegruppe. I gennemsnit 17 børn af gangen. Normeringerne er helt i bund, advarer BUPL-formand Elisa Bergmann og frygter konsekvenserne af regeringens omprioriteringsbidrag.


Udgivet d. 21 maj, 2016

”Jeg er dagligt alene med forskellige børnegrupper. Vi er kun 3 pædagoger til at varetage 43 børn, og er derfor nødt til at dele os ud i de forskellige rum.”

”Jeg var alene med børnegruppen fra kl. 14, hvor vi kom ind fra legepladsen til de alle blev hentet mellem kl. 15-17. Jeg havde vikar på stuen om formiddagen, men hun var nødt til at hjælpe på en anden stue, hvor der også manglede personale.”

Sådan lyder et par af udsagnene i en ny undersøgelse fra BUPL om pædagogers alenetid med børnene – med besvarelser fra 4.670 pædagoger på 0-5 års området.

Undersøgelsen viser, at 75 procent af pædagogerne på en almindelig dag i april 2016 var alene med den samlede børnegruppe. Pædagogerne var i gennemsnit alene med en børnegruppe på 17 børn, og 56 procent var alene med børnegruppen i mere end 30 minutter.

”Børneområdet har været udsat for massive besparelser de seneste år, så besvarelserne fra vores medlemmer kommer desværre ikke bag på mig. Normeringerne i vores daginstitutioner er helt i bund, og det går ud over både børn og pædagoger. Det er svært at være en nærværende pædagog over for 17 børn på samme tid”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Hvis man måler kvaliteten i daginstitutionerne op mod niveauet i 2009, så mangler der 4.400 pædagogstillinger, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Og med et omprioriteringsbidrag på vej er der intet, der tyder på, at udviklingen vender. Snarere tværtimod, advarer Elisa Bergmann.

Regeringen kræver, at kommunerne skal spare over syv milliarder kroner på velfærden fra 2017 til 2019. Det svarer til et tab på 22.000 kommunale stillinger, og børneområdet står ofte forrest, når politikerne skal spare. Der er nemlig ingen minimumsstandarder i vuggestuer og børnehaver, som man f.eks. kender det fra skoleområdet med klasseloft og minimumstimetal. Det er derfor, at BUPL kæmper for en minimumsnormering.

”Men lige nu og her handler det om at få fjernet omprioriteringsbidraget, så normeringerne i landets daginstitutioner ikke bliver yderligere forringet”, fastslår Elisa Bergmann.

Undersøgelsen viser også, at 39 procent af pædagogerne i løbet af det seneste år har stået i en situation, hvor de oplevede, at det var uforsvarligt eller decideret farligt, at de var alene med den samlede børnegruppen. Derudover svarer hele 89 procent af pædagogerne, at de står alene med det pædagogiske ansvar for en børnegruppe.

”En ting er de dårlige normeringer. Noget andet er, at der er alt for få uddannede pædagoger til børnene. I vuggestuen er det i gennemsnit kun hver anden af de ansatte, der er uddannede pædagoger. Det er under al kritik. Og tankevækkende i en tid hvor politikerne samtidig arbejder målrettet hen imod, at alle skolebørn skal undervises af linjefagsuddannede lærere”, spørger Elisa Bergmann.

Den tidligere S-R regering lancerede en såkaldt børnepakke i foråret 2015. Børnepakken skulle løfte børneområdet med 2,5 milliarder kroner, men den nåede aldrig at blive gennemført, inden regeringsmagten skiftede. Og da finansloven blev præsenteret i efteråret 2015, droppede Venstres finansminister Claus Hjort Frederiksen børnepakken med ordene ”børnene må vente en omgang”.

”Så vi glæder os til at høre regeringens ambitioner på børneområdet. Høj kvalitet i daginstitutionerne rimer jo dårligt på et omprioriteringsbidrag, der vil koste op mod 2600 pædagogiske stillinger over de kommende fire år. Og statsministeren har jo tidligere sagt, at han er meget optaget af netop pædagogers alenetid med børnene”, siger Elisa Bergmann.

Hun henviser til, at Lars Løkke Rasmussen i en af de afsluttende debatter ved folketingsvalget i juni 2015 netop varslede ”en spilleregel for, hvor mange børn en pædagog må være alene med”.

Se hele undersøgelsen om pædagogers alenetid (pdf).

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23445383