Pædagoger står alene med 17 børn


3 ud af 4 pædagoger står ofte helt alene med børnegruppen, viser ny undersøgelse fra BUPL. Det er kun ganske få timer om dagen, at der er fuld bemanding på stuen.


Udgivet d. 28 marts, 2017

”Når vi kommer ind fra legepladsen, er jeg alene med 19 børn, der skal have overtøj af, på wc, skiftet vådt tøj, og derefter hentes frugt og spise”

”Jeg er i vuggestue, og min kollega går kl 15. Der hvor børnene lige er kommet op, eller snart kommer op, de skal skiftes, klædes på og have eftermiddagsmad. Samtidig kommer der ofte forældre mellem 15-16, der skal vide, hvordan deres barns dag er gået”

”Ved frugt tid er jeg alene med 22 børn i alderen 3-5 år hvoraf 2 af børnene bruger bleer. Alene tid forekommer også, når halvdelen af gruppen er i skovbørnehave, er jeg tilbage med ca. 11 børn også i alderen 3-5 år hele dagen”

Sådan lyder tre udsagn fra pædagogerne i BUPL’s store alenetidsundersøgelse, hvor 8006 pædagoger fra hele Danmark har deltaget. 75 procent af pædagoger svarer i undersøgelsen, at de på en tilfældig dag i februar-marts var alene med den samlede børnegruppe. Pædagogerne var i gennemsnit alene med en børnegruppe på 17 børn, og pædagogerne var i gennemsnit alene med den samlede børnegruppe i 56 minutter.

”Undersøgelsen passer desværre godt med det billede, vi har af pædagogernes hverdag. Det er dybt bekymrende, at pædagogerne så ofte står alene med hele børnegruppen. Så bliver det mere pasning end pædagogik, og pædagogerne har svært ved at nå det enkelte barn”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Hun hæfter sig også ved et andet resultat i undersøgelsen, der viser, at der sjældent er tre voksne på stuen samtidig. 61 pct. af pædagogerne angiver, at de på en tilfældig dag i februar-marts maksimalt havde tre timer, hvor de var mindst tre medarbejdere på stuen/til børnegruppen. 14 pct. angiver, at de på intet tidspunkt på en tilfældig dag var mindst tre medarbejdere på stuen.

”Det er helt afgørende for børns trivsel og udvikling, at pædagogerne har tid til omsorg og nærvær. Det bør være mere reglen end undtagelsen, at der er fuld bemanding på stuen. Hvis der skal laves pædagogiske aktiviteter, hvor pædagogerne er sammen med børnene i mindre grupper, så kræver det en langt bedre normering”, siger Elisa Bergmann.

Regeringen er på vej med en dagtilbudsreform, og Elisa Bergmann opfordrer politikerne til at tage pædagogerne opråb alvorligt, hvis man skal sikre daginstitutioner af høj kvalitet. Normeringerne er nemlig historisk dårlige. Hvis man sammenligner kvaliteten i daginstitutionerne i dag med niveauet i 2009, så mangler der 4000 pædagoger. Og hvis man ser på personalets uddannelsesniveau, så er det rent faktisk kun seks ud af 10 ansatte i landets daginstitutioner, der har en pædagoguddannelse.

Derudover stiger børnetallet markant de kommende år – med 16 procent frem mod 2025. Det vil kræve 9400 flere pædagoger til børnene, hvis man vil holde de nuværende normeringer. Derfor efterlyser BUPL en langsigtet plan fra politikerne, så man sikrer både bedre normeringer og flere uddannede pædagoger til børnene over de kommende år.

”Politikerne skal indføre minimumsnormeringer og en målsætning om 80 procent uddannede pædagoger til børnene i daginstitutionerne. Vi er realistiske og ved godt, at det ikke er gratis. Men lad os lave en ambitiøs plan frem mod 2025, som løfter børneområdet trin for trin”, lyder opfordringen fra Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83


Fakta

Se alenetidsundersøgelsen her (pdf).

Stigende børnetal frem mod 2025 (pdf).

Udviklingen i pædagogisk personale fra 2009 til 2015 i daginstitutioner (pdf).