Pædagoger spiller en vigtig rolle i skolen og fritiden


Trivsel, sammenhæng og børnefællesskaber er nøgleord i en ny rapport, der ifølge Undervisningsministeriet og BUPL er et stærkt fundament og et centralt input til den videre udvikling af pædagogernes arbejde i skole og fritid.


Udgivet d. 18 december, 2018

Fritidsinstitutioner og skoler er i de seneste år rykket tættere på hinanden. Og det kræver et øget fokus på pædagogfaglighed og et styrket pædagog-lærersamarbejde, mener Undervisningsministeriet og BUPL, der i samarbejde med lektor og uddannelsesleder Trine Ankerstjerne fra Professionshøjskolen Absalon netop har lanceret rapporten Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole.

Rapporten stiller skarpt på pædagogisk arbejde i dag, hvor cirka 15.000 pædagoger spiller en aktiv og central rolle i såvel fritiden som i folkeskolen.

”Pædagoger understøtter sammen med lærerne folkeskolens vigtige formål. Og fortsætter arbejdet i fritidsinstitutionerne med henblik på at give børn og unge det bedste afsæt i et stærkt fællesskab. Men skal dette arbejde styrkes og udvikles, er der behov for at få fokus på de faglige og samarbejdsmæssige forudsætninger, der skal være til stede”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

”Jeg er meget optaget af udvikling af den pædagogiske faglighed, og at der lokalt findes gode måder at bringe pædagogernes kompetencer i spil på også i samarbejdet med lærerne og med respekt for den faglighed, de forskellige grupper kommer med. Det giver vores fælles udgivelse et godt grundlag for fortsat at udvikle” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Formålet med Grundlag for pædagogfaglighed, som blandt andet bygger på bidrag fra engagerede pædagoger og ledere over hele landet, er, at rapporten kan skabe lokale debatter og drøftelser om, hvordan pædagoger kan bidrage til børn og unges trivsel og læring i fritidsinstitutionerne og skolen.

Med afsæt i rapportens resultater går Undervisningsministeriet og BUPL nu videre med at udvikle materialer til pædagoger og ledere for skole og fritid.

Materialerne vil blive målrettet medarbejdere i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Materialerne skal inspirere såvel kommunalbestyrelser, skolebestyrelser og ansatte i skoler og fritidsinstitutioner til at bruge pædagogernes faglighed til det, den er bedst til, nemlig en sammenhængende og varieret skoledag og fritidsliv i børnehøjde.

For yderligere oplysninger:

Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Merete Riisager, undervisningsminister, tlf.: 2240 0930

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22774090

Rapporten “grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole”