Pædagoger skal ikke gå på arbejde med helbredet som indsats


Lokale smitteudbrud på skoler og i daginstitutioner har skabt bekymring og usikkerhed blandt det pædagogiske frontpersonale. BUPL Sydjylland sender derfor en appel til samtlige sydjyske kommuner om at få styr på teststrategien nu.


Opdateret d. 01. marts 2021

Den aktuelle situation med udbrud af corona-mutationen B.1.1.7 skaber stor bekymring og utryghed hos det pædagogiske frontpersonale i skoler og daginstitutioner.

Varianten B.1.1.7 er ekstra smitsom, smittede med denne mutation har 60 procent større risiko for hospitalsindlæggelse, og det er særligt bekymrende, at så mange børn er ramt.

”Udviklingen er alarmerende, og vi får rigtig mange henvendelser fra vores medlemmer, som i stigende grad er utrygge. Pædagoger kan ikke bære værnemidler og holde afstand, for de skal jo trøste, tørre næser og sikre tryghed og trivsel blandt børnene. Men det må altså ikke være med helbredet som indsats,” siger Jonna Jul Gudmundsen, der er formand for BUPL Sydjylland.

Brev til samtlige kommuner

Derfor har fagforeningen sendt et brev til borgmestre, udvalgsformænd og chefer for skoler og dagtilbud i samtlige sydjyske kommuner. Brevet indeholder en appel om, at kommunerne tager ansvaret på sig og sikrer, at pædagoger og ledere får adgang til systematiske og regelmæssige test.

”Vi er nu i to måneder blevet stillet i udsigt, at selvfølgelig skulle det pædagogiske frontpersonale testes kontinuerligt, så de kunne passe deres arbejde med størst mulig sikkerhed. Men vi er nødt til at sige, at teststrategien langt fra virker optimalt, og det skaber stor frustration blandt vores medlemmer,” siger Jonna Jul Gudmundsen.

Hun giver eksempler på, at nogle steder kommer testbussen forbi institutioner, uden at personalet er blevet informeret eller flere timer efter, at pædagogerne har fået fri og er taget hjem. Andre steder bliver personale i daginstitutioner slet ikke tilbudt regelmæssige test.

Forskelsbehandling skaber frustration

Der er også stor forskel på personalets adgang til test på skoler og i daginstitutioner. Pædagoger i daginstitutioner kan således se personalet på skolerne blive testet to gange om ugen, mens de selv ikke kan benytte samme tilbud, selv om testbussen måske holder lige uden for hoveddøren mellem skolen og børnehaven.

”Det kan handle om, at pengene kommer fra to forskellige kasser. Men test af frontpersonale må altså ikke bero på kassetænkning og snævre økonomiske rammer. Det handler om tillid og tryghed, og det handler først og fremmest om helbred og liv,” siger Jonna Jul Gudmundsen.

Inspiration fra Nordjylland

Fagforeningen håber, at de sydjyske kommuner nu vil skærpe teststrategien og fx lade sig inspirere af Aalborg Kommune. Her kan pædagogerne enten bruge det almindelige testsystem uden for arbejdstid og kompenseres med en ekstra times løn, eller de kan blive testet i arbejdstiden, hvor arbejdet tilrettelægges, så medarbejderen kan undværes i den tid, testen tager (inkl. transport frem og tilbage).

”Det er helt nødvendigt, at vi får styr på teststrategien i forhold til det pædagogiske personale, hvis vi skal forebygge større smitteudbrud. Alternativet er jo, at daginstitutioner og skoler må lukke ned igen, og det går både ud over børn og forældre,” siger Jonna Jul Gudmundsen.