Pædagoger opretholder også en vital samfundsfunktion


I de kommende uger vil pædagoger over hele landet være med til at sikre nogle af de kritiske funktioner i samfundet, der skal forhindre, at Danmark går helt i knæ på grund af corona-smitten. Nødpasning er afgørende for at skabe tryghed for børn og unge, og for at andre vitale samfundsfunktioner kan køre videre.


Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Elisa Rimpler, Formand

I mandags blev jeg kaldt i statsministeriet sammen med andre centrale fagforeningsformænd. Der var ét punkt på dagsorden, nemlig den corona-virus, der nu for en tid har ændret vores liv.

Statsministeren sad for bordenden. Til stede var også finansministeren, sundhedsministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og direktøren for Sundhedsstyrelsen. Ingen var i tvivl om mødets alvor.

Det har derfor ikke været nogen overraskelse, at både statsministeren og myndighederne de seneste dage har meldt ret drastiske tiltag ud. Det er dramatisk, men ingen er i tvivl om, at det også er nødvendigt. Vi skal lære af de frygtelige tilstande i Italien og handle for at undgå at komme i samme situation. Vi skal først og fremmest passe på hinanden og undgå et sammenbrud i vores sundhedssystem, men også afbøde en økonomisk krise, der kan få konsekvenser for de fleste af os.

Pædagoger har en central rolle og opgave
Som pædagoger har vi som altid en helt central rolle og opgave i at holde hånden under samfundet. Mange pædagoger skal i dag være en del af den “nødpasning”, der skal gøre hverdagen tryg for de børn og forældre, der har brug for os. Og jeg er stolt over at mærke, hvordan vi i fællesskab tager ansvar og får tingene til at køre. Pædagoger, ledere og forvaltning.

Forleden talte jeg med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der spurgte til status. Vi holder tæt kontakt i den kommende tid, så vi kan løse eventuelle problemer, efterhånden som de opstår. BUPL’s budskab til både statsministeren og børne- og undervisningsministeriet har været, at vi har brug for så klare retningslinjer som muligt – og en så klar kommunikation som muligt.

Børn har stadig brug for omsorg og fysisk kontakt
Et af de spørgsmål, mange pædagoger naturligt stiller, er, om vi skal neddrosle omfanget af nærhed og fysisk kontakt med børnene. Som flere af jer har påpeget, er det nærmest umuligt at være pædagog uden at have fysisk kontakt med børnene – og jo yngre de er, jo sværere er det, hvis de ikke skal føle sig afvist og utrygge. Og vores opgave er også at gøre myndighederne opmærksom på, at man ikke alene kan anskue børns liv ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, men også er nødt til at inddrage viden om børns trivsel og udvikling.

Det har sundhedsmyndighederne lyttet til. Og meldingen er, at børnene i vuggestuen og børnehaven (og de mindste i skolen) selvfølgelig både skal trøstes og have kram, som de plejer. Der må bare ikke være hverken forkølede eller syge børn og personale i institutionerne – og alle hygiejnerådene skal opretholdes. Men raske børn må gerne lege i små grupper.

Vi har derfor også rådet kommunerne til at huske det med de små grupper, når de organiserer nødpasningen. Og vi har sagt, at børn har brug for kendte omgivelser og kendte pædagoger, så vi kan skabe mest mulig tryghed.

Dialogen på arbejdspladsen er afgørende
Nødpasningen skal selvfølgelig også foregå betryggende for de pædagoger, der skal på arbejde. Myndighederne vurderer hele tiden situationen, og det er vigtigt at holde øje med nye udmeldinger. For en lille uge siden kunne det synes okay, at nogen skulle være på arbejdspladsen for at lave administrativt arbejde eller rydde op i krea-depotet, men i dag er anbefalingen, at så mange som muligt bliver hjemme. Det handler om at begrænse smittekæderne.

Dialogen på arbejdspladsen er vigtig – og den skal intensiveres i den kommende tid. Både ledelse og tillidsfolk skal gøre sig umage med at oversætte de forskellige lokale beslutninger. Vi skal opretholde en forståelse for hinandens opgaver, så fordelingen af opgaverne opleves retfærdigt. Når lærerne på nogle skoler ikke i samme grad som pædagogerne er fysisk til stede på matriklen, så skal resten af personalet vide, at det er fordi lærerne har en opgave med at undervise eleverne hjemmefra. Er der beslutninger, vi ikke forstår, skal vi spørge – og vi skal også give vores besyv med og kvalificere de ledelsesmæssige beslutninger.

Oplever du, at der mangler klare udmeldinger – eller at der er en konflikt, så står de lokale fællestillidsfolk og de lokale BUPL-fagforeninger klar til at hjælpe. Vi har her fra forbundskontoret også en tæt kontakt til Kommunernes Landsforening (KL), der løbende vejleder kommunerne. Og vi oplever, at der er stor lydhørhed og villighed til at løse de problemer, der opstår.

Tak for at stille op
Husk du kan få svar på de oftest stillede arbejdsrelaterede spørgsmål her: https://bupl.dk/artikel/corona-virus-alle-gode-raad-samlet-et-sted/ . Tingene udvikler sig fra dag til dag, og vi ved ikke, hvad i morgen byder på. Det betyder også, at myndighedernes anbefalinger, retningslinjer og regler kommer til at ændre sig undervejs. Du kan følge med og få de seneste opdateringer på coronasmitte.dk

Indtil videre er jeg glad for at se og høre så mange historier om, hvordan pædagoger står klar i frontlinjen. Hvordan vi som profession hjælper til at syge og ældre kan plejes, at produktions-Danmark kan køre, og at børn og unge (ikke mindst dem i udsatte positioner) får den tryghed, de fortjener.

Tak for jer, kolleger. Pas godt på hinanden!

Mange hilsner Elisa, Formand.

Se alle Elisas indlæg på Formandens blog

Abonnér på Formandens blog

Elisa Rimpler, formand for BUPL