Pædagoger og lærere mangler tid til samarbejde i skolen


Fire ud af fem lærere bruger under et kvarter om ugen på fælles forberedelse sammen med pædagoger, viser ny rapport fra EVA. Skab bedre rammer for samarbejdet, mener BUPL.


Udgivet d. 16 maj, 2017

Da folkeskolereformen i sin tid blev lanceret, gjorde politikerne det klart, at samarbejdet mellem pædagoger og lærere var helt afgørende for reformens succes. En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser dog, at der slet ikke bliver afsat tid til samarbejdet. Det skriver Politiken tirsdag.

80 procent af lærerne svarer i undersøgelsen, at de bruger under 15 min. om ugen på fælles forberedelse eller evaluering sammen med pædagoger, fordi der ikke er tid. Det er dybt problematisk, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

”Det er svært at få et velfungerende samarbejde med lærerkollegaerne, når der ikke er tid til at mødes og planlægge undervisningen. Det er ikke nok at mødes tilfældigt på gangen eller forsøge at koordinere i frikvarteret. Der skal skabes langt bedre rammer for samarbejdet”, fastslår Elisa Bergmann.

Hun fremhæver, at pædagogerne ofte står med den understøttende undervisning. Det kræver, at der er et velfungerende og tæt teamsamarbejde med resten af klassens undervisere for at skabe både sammenhæng og mening. Det forudsætter nu engang, at pædagoger og lærere får mere tid til samarbejde.

Undersøgelsen fra EVA viser desuden, at pædagoger i høj grad indgår i skoledagen i de yngste klasser. Til gengæld skal man lede langt efter pædagogerne i udskolingen, hvor det er de færreste klasser, der har en pædagog inde i undervisningen.

”Vi ved jo fra undersøgelser, at børnenes lyst til at gå i skole daler i udskolingen. Pædagoger arbejder meget med trivsel og motivation, så det er oplagt at inddrage vores kompetencer i højere grad hos de ældste børn. At de unge trives og har stærke fællesskaber, er også afgørende for at de kommer godt videre fra folkeskolen”, siger Elisa Bergmann.

Generelt er pædagogerne i EVA’s nye undersøgelse positive over for samarbejdet med lærerne. 91 procent af pædagogerne ser i høj eller nogen grad en værdi i, at lærere og pædagoger skal samarbejde om undervisningen.

”Det har været en omvæltning for mange pædagoger at skulle deltage med mere tid i folkeskolen og mindre tid fritidsinstitutionerne. Men pædagogerne er gået konstruktivt ind til opgaven og arbejder benhårdt for at få etableret et godt samarbejde med lærerne. Som i sidste ende jo er til glæde for børnene. Både fagligt og socialt”, fortæller Elisa Bergmann.

”Men kommuner og skoleledere har et stort ansvar for, at der bliver skabt bedre rammer for samarbejdet. Det er netop i disse uger, at skemaet for næste skoleår falder på plads. Der skal lægges mere luft ind, så pædagoger og lærere kan mødes og planlægge og evaluere undervisningen”.

Regeringen og Kommunernes Landsforening er i øjeblikket ved at forhandle på ny kommuneaftale på plads. BUPL foreslår, at parterne afsætter en pulje penge målrettet fælles forberedelse mellem pædagoger og lærere i skolen, så skolereformen kan blive skubbet i den rigtige retning. Det største problem ved skolereformen er nemlig, at den er underfinansieret.

Der er ansat ca. 15.000 pædagoger på skole- og fritidsområdet. I den seneste undersøgelse fra BUPL svarer 86 procent af pædagogerne, at de har timer i både børnenes undervisning og fritid, mens 12,5 procent udelukkende har timer i skolen.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22 77 40 90