Pædagoger mangler tid til omsorg


Tre ud af fire pædagoger svarer i ny undersøgelse, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel


Udgivet d. 14. august 2018

”Jeg er i en gruppe med 10 fireårige og 21 treårige. Vi er fire ansatte. Jeg oplevede i dag, at jeg ikke kunne drage omsorg for alle dem, der havde brug for det. Der er nogle, som jeg slet ikke har haft øjenkontakt med. Jeg har i dag ikke haft tid til at fordybe mig med en lille gruppe”

Sådan siger en ud af de 8.823 pædagoger, som har været med i BUPL’s store vilkårsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Hele 74 procent af pædagogerne oplever ofte, at der er et eller flere børn, de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for på grund af personalemangel. Tilsvarende svarer 75 procent af pædagogerne, at dårlige normeringer gør, at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn.

”Det er dybt bekymrende, at så mange pædagoger mangler tid til omsorg og nærvær. Ikke mindst i forhold til de sårbare børn. Vi har brug for mere tid til det enkelte barn, men normeringerne er ganske enkelt alt for dårlige”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Flere af pædagogerne svarer i undersøgelsen, at de ofte må aflyse planlagte aktiviteter og ture ud af huset pga. personalemangel. De dårlige normeringer går også ud over forældresamarbejdet.

Det er dog ikke kun normeringerne, det halter med i daginstitutionerne. Der kan også være langt mellem de uddannede pædagoger. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er 59 procent af de ansatte i daginstitutionerne uddannede pædagoger, og i hverdagen på gul stue ser det også slemt ud. Hele 43 procent af pædagogerne oplever ofte, at de er den eneste uddannede pædagog på stuen.

”Det er tankevækkende, at pædagogerne så ofte oplever at være den eneste uddannede pædagog med børnene. Politikerne på Christiansborg har lige vedtaget en ny dagtilbudslov, der skulle styrke fagligheden i daginstitutionerne, men det er svært i praksis, når der er så få uddannede pædagoger”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22774090

Se hele undersøgelsen

Børnetal stiger med 70.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2028

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009