Pædagoger mangler tid til at arbejde med børns trivsel i hovedstadens fritidsinstitutioner


Ny BUPL-undersøgelse af pædagogernes arbejdsvilkår på 6-18 års området viser, at der er mangel på tid til arbejdet med børn og unges trivsel på fritidsområdet.


Opdateret d. 20. august 2019

”Der er hverken tid eller ressourcer til at udføre pædagogiske aktiviteter og hjælp til børn, der har behov for det.” (pædagog, fritidsområdet)

”Det er en daglig udfordring at børnegrupperne ofte er meget større, end de var for et par år siden. Det er ikke kun faglig læring, som kræver ro at forstå, men også personlig og social læring kræver mindre grupperinger (red.)”.

Sådan lyder beskrivelserne i arbejdet i fritidsinstitutionerne fra de adspurgte pædagoger i BUPL’s store vilkårsundersøgelse på 6-18 årsområdet 2019. Halvdelen af pædagogerne, der har svaret på undersøgelsen, mener ikke, at de kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel. Beskrivelserne er nedslående læsning, men ikke overraskende, siger BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff:

”Pædagogerne i hovedstadens kommuner knokler med arbejdet med de store børns og unges trivsel i fritidsinstitutionerne, men det er et umuligt stykke arbejde, når der i mange år har været skåret ned på fritidsinstitutionerne. Besparelserne har blandt andet været forklædt som kommunale omstruktureringer, folkeskolereform og sommerferielukning. Bid for bid er der blevet skåret og sparet på ressourcerne til fritidspædagogikken. Det, mener vi, er en forkert politisk prioritering,” siger BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff.

Der mangler tid til udsatte børn og unge
I undersøgelsen af pædagogernes arbejdsvilkår i fritidsinstitutionerne oplever halvdelen af pædagogerne, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel. Og kun 1 ud af 10 pædagoger oplever, at der er tilstrækkelig tid til at lave opsøgende arbejde ift. børn og unge i udsatte positioner. Det billede kan BUPL Hovedstadens formand godt genkende, for fritidsinstitutionerne er udsultede:

”Det er ulykkeligt, at de børn og unge, som vi pædagoger er sat i verden for at tage i hånden, dem kan vi ofte ikke hjælpe på grund af manglende ressourcer. Det får store konsekvenser for børnenes og de unges videre vej i livet. Det går ud over uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet,” siger Henriette Brockdorff.

Fritidspædagogikken spiller en central rolle for børn og unges sociale liv. Alle børn, men måske særligt de skoletrætte eller børn i udsatte positioner, som lider under de lange skoledage, kan i fritidstilbuddet finde og udvikle interesser og venskaber, som skolen ikke kan tilbyde. Det styrker deres generelle trivsel – også i skolen. Derfor er det så bekymrende, at det er her, der konstant spares på området.

Besparelser såsom sommerferielukning kan ofte få unge til at vælge usunde fællesskaber, som efterfølgende kræver en stor pædagogisk indsats at rydde op i igen:

”Når politikerne indfører sommerferielukning i klubben, så går det blandt andet ud over børn i udsatte positioner og børn med særlige behov, der profiterer af en sommerferieperiode, hvor der er færre børn og unge, mere ro og tid til fordybelse og bedre mulighed for at pædagogerne kan lave særlige aktiviteter rettet mod de børn og unge, der er tilstede. Når klubben i en periode er lukket, så sættes arbejdet med de store børn og unge tilbage,” siger Henriette Brockdorff.

Det viser undersøgelsen:
 • 7 ud af 10 pædagoger i undersøgelsen har inden for den sidste oplevet, at de var for få medarbejdere på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne (69 procent)
 • Kun 1 ud af 3 pædagoger oplever, at der er tilstrækkelig tid til arbejdet med børns trivsel og udvikling (34 procent)
 • Kun 1 ud af 4 pædagoger oplever, at der er tilstrækkelig tid til arbejdet med børn i udsatte positioner (24 procent)
 • Kun 1 ud af 10 pædagoger oplever, at der er tilstrækkelig tid til at lave opsøgende arbejde ift. børn og unge i udsatte positioner (13 procent)
 • Kun 1 ud af 4 pædagoger oplever, at der er tilstrækkelig tid til at arbejde med børnene i mindre grupper (26 procent)
 • Kun 3 ud af 10 pædagoger oplever, at der er tilstrækkelig tid til faglig refleksion og evaluering (27 procent)
 • Halvdelen af pædagogerne i undersøgelsen mener ikke, at de kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn pga. personalemangel (55 procent)
 • Halvdelen af pædagogerne mener ikke, at de kan give støtte til sårbare og udsatte børn pga. personalemangel (55 procent)
 • 4 ud af 10 pædagoger oplever ikke, at der er tid til at tage sige af konflikter eller sociale problemer blandt børnene/de unge pga. personalemangel (43 procent)
 • 2 ud af 5 ledere svarer, at normeringen i deres fritidsinstitution er blevet dårligere inden for det sidste år (43 procent)
 • Hvis kvaliteten skal hæves i BUPL Hovedstadens fritidsinstitutioner, peger lederne på, at det vil have størst positiv effekt at ansætte mere personale