Pædagoger i Storkøbenhavn: Vi har IKKE tid nok


BUPLs store vilkårsundersøgelse cementerer, at pædagogerne – også i de 12 storkøbenhavnske kommuner – mangler tid til børnene. Det gælder tid til omsorg, tid til at arbejde med børnene i mindre gruppe og tid til sårbare og udsatte børn.


Udgivet d. 21. maj 2019

Den hidtil største kortlægning af pædagogers vilkår i daginstitutionerne viser, at der mangler tid til børnene – på alle fronter.

Kan ikke give nødvendig omsorg
I Furesø Kommune svarer 3 ud af 4 pædagoger eksempelvis, at de ikke kan give den nødvendige omsorg, mens andelen af pædagoger, der svarer bekræftende på udsagnet ’Jeg kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn pga personalemangel’ er lavest i Glostrup og Hvidovre med 6 ud af 10 pædagoger.

…. heller ikke til sårbare og udsatte børn
Muligheden for at give omsorg og nærvær er også udfordret, når det gælder sårbare og udsatte børn. Her svarer 7 ud af 10 pædagoger i Storkøbenhavn i undersøgelsen, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel.

Presset hverdag
”Vi har sagt det mange gange. Og vi siger det igen, for det går ud over både børn og pædagoger. Børnene får ikke det nærvær og den omsorg, de har behov for og pædagoger oplever en presset hverdag, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø og måske ligefrem for nogle resulterer i arbejdsrelateret stress,” siger Michael Egelund, formand i BUPL Storkøbenhavn.

For få medarbejdere ift arbejdsopgaver
Undersøgelsen viser også, at 91% pædagoger i Ballerup og Furesø indenfor den sidste uge har oplevet, at de var for få medarbejdere ift arbejdsopgaver – fortrinsvis på grund af utilstrækkelig normering og manglende vikardækning. Det gælder i den laveste ende blandt de 12 storkøbenhavnske kommuner for henholdsvis 79% af pædagogerne i Rødovre og for 78% i Hvidovre. Gennemsnittet for Storkøbenhavn er her 85%, mens det på landsplan er 81%.

”Det er alarmerende”
”Det er alarmerende, når så mange pædagoger oplever, at de med deres pædagogfaglige baggrund ikke kan nå deres arbejdsopgaver og drage den nødvendige omsorg for børnene. Et forhold som også forældrene er blevet meget opmærksomme på, og som udløste landsdækkende forældredemonstrationer i april måned med krav om minimumsnormeringer,” siger Michael Egelund.

Alenetid er stadig et problem
BUPL har i de forgangne år sat fokus på alenetid – altså om pædagoger i løbet af en dag er alene med den samlede børnegruppe. Vilkårsundersøgelse viser, at det desværre stadig er et aktuelt problem i de storkøbenhavnske kommuner, hvor mellem 56% og 75% svarer, at de i perioder på en tilfældig dag er alene med den samlede børnegruppe.

Om undersøgelsen
BUPL/BUPL-A har i perioden 26. februar til 11. marts 2019 gennemført en undersøgelse blandt medlemmer af BUPL/BUPL-A på 0-5 års området. 42% har svaret på alle spørgsmål og 48% på en del af spørgsmålene, hvilket er højt for denne type undersøgelse. Den gennemsnitlige svarprocent i de storkøbenhavnske kommuner var 41% for fuld besvarelse og 48 % på en del af spørgsmålene.