Pædagoger i Nyborg udtaget til strejke


BUPL Fyn udpeger ca. 40 pædagoger og pædagogiske ledere på skole-, SFO- og klubområdet i Nyborg til konflikt.


Økonomien har det godt i Danmark. Alligevel afviser arbejdsgiverne at forbedre offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår ved overenskomstforhandlingerne.

Derfor har BUPL sammen med de øvrige 51 faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet sendt et strejkevarsel til de offentlige arbejdsgivere. Og BUPL Fyn udpeger ca. 40 pædagoger og pædagogiske ledere på skole-, SFO- og klubområdet i Nyborg Kommune til konflikt.

”Vi har i høj grad koordineret med blandt andre Danmarks Lærerforening, så vi kan lukke hele arbejdspladser. Og på Fyn konflikter pædagogerne på skole- og fritidsområdet i Nyborg Kommune”, siger Rikke Hunsdahl, formand for BUPL Fyn.

”40 fynske pædagoger lyder måske ikke af mange, men det er vigtigt at huske, at det ikke kun BUPL’s konflikt. Vi er med i en landsdækkende konflikt, hvor vi har udvalgt arbejdspladser bredt på tværs af fagområder, stat, regioner og kommuner. 40 pædagoger på skole-, SFO- og klubområdet i Nyborg er én del af en stærk markering på vores område”, siger Rikke Hunsdahl.

På landsplan har BUPL udtaget i alt 5000 pædagoger i 12 kommuner til konflikt.

Konflikten træder i kraft onsdag den 4. april 2018, hvis det ikke lykkes Forligsinstitutionen at få parterne til at genoptage forhandlingerne.

Følgende skoler, SFO’er og klubber er omfattet af konflikten i Nyborg:

  • Birkhovedskolen, Nyborg
  • Danehofskolen, Nyborg
  • Vibeskolen, Ullerslev og Aunslev
  • 4kløverskolen, Ørbæk og Frørup
  • Klub Aunslev
  • Klub Frørup
  • Klub Nyborg
  • Klub Ullerslev
Medlemsmøde

BUPL Fyn har indkaldt alle pædagoger og pædagogiske ledere på de udtagede skoler og klubber til et medlemsmøde mandag den 12. marts 2018 kl. 17-19 på Hotel Villa Gulle, Østre Voldgade 44, Nyborg.

Eneste punkt på dagsordenen er orientering og spørgsmål vedrørende en eventuel kommende konflikt.

Tilmelding til fællestillidsrepræsentant Janne Scheldon Laustsen på jcl@bupl.dk.

 

Læs mere om OK18