Pædagoger i hovedstaden skal have bedre adgang til corona-test


Pædagoger i Hovedstadsområdet står i frontlinjen og bliver ofte nærkontakter til corona-smitte. Derfor skal de have bedre adgang til test. Læs formand, Henriette Brockdorffs brev til medlemmerne af Forretningsudvalget i Region Hovedstaden.


Opdateret d. 25. november 2021

Til Forretningsudvalget i Region Hovedstaden.

Som fagforening modtager vi mange henvendelser fra vores medlemmer om manglende testfaciliteter. Henvendelserne omfatter bl.a. lange køer, ventetider, problemer med tidsbestilling og stor afstand til test-stederne.
Vores medlemmer arbejder i dag- og fritidsinstitutioner, hvor de ofte bliver defineret som nærkontakter, og skal testes. jf. anbefalingerne. Som situationen er nu, tager det uforholdsmæssigt lang tid at blive testet, og det presser både institutioner og pædagoger.

Pædagoger og ledere bidrager dagligt til at stoppe smittekæderne ved at følge anbefalingerne om fx mindre grupper og opdeling af børn. Disse tiltag kræver ekstra resurser og tid. De manglende muligheder for test gør opgaven til en uoverkommelig byrde. Det udfordrer institutionerne på deres kerneopgave forpligtigelse til at skabe trivsel og fællesskab blandt børn og unge gennem kvalificerede, pædagogiske initiativer.

Problemet kan løses ved at sørge for lettere tilgængelige test-faciliteter for pædagoger. Vi opfordrer derfor Region Hovedstaden til hurtigst muligt at oprette flere test-steder eller kørende popup faciliteter.

Institutionerne varetager en samfundsbærende rolle og sikrer, at forældre trygt kan aflevere deres børn og passe deres job på hospitalet, i transportsektoren eller alle andre brancher. Varetagelsen af denne opgave bliver sat over styr, når der mangler tilgængelige testfaciliteter.

Derfor håber vi, at I vil tage vores appel alvorligt og hurtigst muligt sikre testfaciliterer, der giver pædagoger mulighed for at passe deres arbejde.

 

Med venlig hilsen

Henriette Brockdorff

Formand for BUPL Hovedstaden