Pædagoger i Guldborgsund mangler tid til omsorg for børnene (Sydøst)


Ni ud af ti pædagoger i Guldborgsunds daginstitutioner mener ikke, der er personaleressourcer nok til de opgaver, de skal løse. Der fremgår af en ny landsdækkende undersøgelse fra pædagogernes fagforbund BUPL. På landsplan er tallet 74 procent.


Opdateret d. 30. august 2018

Og manglen på personaleressourcer rammer det pædagogiske arbejde med børnene, dokumenterer undersøgelsen. Således svarer 75 procent, at de ofte eller meget ofte ikke kan drage den nødvendige omsorg for et eller flere børn, mens 78 procent oplever, at de ikke kan give sårbare og udsatte børn den støtte, de behøver, på grund af personalemangel. 

Halvdelen af pædagogerne oplever, at de ofte eller meget ofte ikke har tid til at tage sig af konflikter og problemer mellem børnene. Mens hele 92 procent svarer nej til spørgsmål om, der er ressourcer nok til arbejdet med børn, der har fysiske eller psykiske udfordringer.

Formanden for BUPL Sydøst, der er fagforening for pædagogerne i Guldborgsund, Betina Vincent Andersen, er bekymret over det billede, undersøgelsen tegner.

“Når stort set alle pædagoger er enige om, at der ikke er tid til at løse opgaverne på grund af mangel på personale, er noget helt galt. Det her er et klart signal til byrådet i Guldborgsund om at sikre bedre normeringer ved de kommende budgetforhandlinger.”

BUPL’s undersøgelse kommer i forlængelse af en anden BUPL-rapport fra 2017. Den dokumenterede, at 84 procent af pædagogerne i Guldborgsund på en tilfældig dag stod alene med en børnegruppe på 17 børn. Også her markerede resultaterne fra Guldborgsund, at kommunen har et særligt problem.

“Det er klart, at vi har et landsdækkende problem med for få pædagoger i daginstitutionerne. Men nogle kommuner har et større problem end andre. Og meget tyder på, at Guldborgsund trækker i den forkerte retning.”

Op til kommunevalget sidste efterår fremsatte flere af de politiske partier i Guldborgsunds byråd forslag om at hæve normeringerne. Men forslaget blev stemt ned. Efter valget fik byrådet nyt flertal, som lovede forbedringer til daginstitutionsområdet.

“Skal vi for alvor flytte noget, skal politikerne indse og handle på, at daginstitutionsområdet er en investering i fremtiden og ikke blot endnu en udgift. Både dansk og international forskning peger entydigt på de samfundsøkonomiske gevinster af, at sætte ind mens børnene er små. Dertil kommer, at vi som samfund har en forpligtelse til at drage særlig omsorg for de børn, der har det vanskeligt. Der må simpelthen flere pædagoger til at støtte de børn, der har det sværest,” siger Betina Vincent Andersen.

BUPL’s undersøgelse er gennemført fra den 11. til den 25 juni 2018 og har en svarprocent på 38 i Guldborgsund.