Pædagoger er alene med børnene


Ny undersøgelse af pædagogernes hverdag viser, at 3 ud af 4 pædagoger i landets daginstitutioner står alene med den samlede børnegruppe i op til flere timer løbet af dagen


Udgivet d. 6 maj, 2014

Et barn græder, et andet skal skiftes og et tredje har lige hældt mælk ud over sit tøj. Så må man vælge, hvem der skal hjælpes, og hvem der skal vente. En ny undersøgelse fra BUPL viser nemlig, at pædagogerne er alene med børnene i perioder i løbet af dagen.

En spørgeskemaundersøgelse som er besvaret af godt 334 pædagoger fra et bredt udsnit af landets kommuner viser, at 76 % af pædagogerne har været alene med den samlede børnegruppe (0-5 år) enten på stuen, på legepladsen eller i institutionen i løbet af en tilfældigt udvalgt dag.

”Det er især i ydertidspunkterne – om morgenen og om eftermiddagen, at pædagogerne er alene med mange børn. Vi løber så hurtigt, som vi kan – og forsøger at skabe den bedst mulige hverdag for børnene, men vi kæmper med en virkelig dårlig normering”, siger Henning Pedersen, formand for BUPL.

Alene med 15 børn

Pædagogerne i undersøgelsen svarer, at de i gennemsnit er alene med 15 børn. Enkelte svarer 50-59 børn, og en enkelt svarer 61 børn. 38 procent af pædagogerne har oplevet en alene-situation, der var uforsvarlig eller decideret farlig.

Flertallet af svarpersonerne har desuden svaret ja til følgende fire konsekvenser om alenetiden med børnene:

”Jeg risikerer at overse nogle børns behov”. ”Jeg har vanskeligt ved at gennemføre pædagogiske aktiviteter”. ”Jeg oplever mere uro blandt børnene”. ”Jeg oplever, at der opstår flere konflikter mellem børnene”.

Kommuner bruger ikke pengene

Henning Pedersen ærgrer sig over, at så mange pædagoger har svært ved at udføre deres faglighed. Og han kan godt forstå, hvis forældrene er skeptiske, når de afleverer og henter børnene.

”Kommunerne får hvert år 500 millioner kroner på finansloven til at skabe bedre normeringer, men vi ved fra undersøgelser, at kun halvdelen af pengene går til formålet. Senest viste de nye normeringstal, at der kun er blevet ansat 400 ekstra pædagoger i løbet af 2013, selv om kommunerne fik penge til 1500 pædagoger”, forklarer Henning Pedersen.

I forbindelse med den kommende kommuneaftale skal regeringen og KL igen drøfte normeringsudviklingen i daginstitutionerne. Her håber Henning Pedersen, at regeringen en gang for alle vil tvinge kommunerne til at gennemføre det løft af kvalitet og normeringer, som de har skrevet under på.

 

Yderligere oplysninger

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL: 23 44 53 83