Overenskomst og urafstemning


Forhandlingerne om overenskomsten er afsluttet, og der foreligger et resultat, som I snart skal stemme om. BUPL Hovedstadens bestyrelse anbefaler et ja til overenskomsten.


Opdateret d. 05. marts 2021

Af: Henriette Brockdorff, Formand i BUPL Hovedstaden

Alle stemmeberettigede medlemmer, der arbejder indenfor området, vil efter 12. marts modtage overenskomstmaterialet, så I kan tage stilling.

BUPL Hovedstadens bestyrelse anbefaler et ja til overenskomsten. Det til trods for, at rammen er snæver.

Vi fik det bedste ud af rammen

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i BUPL Hovedstaden gerne havde set en større ramme – og ikke mindst, at arbejdsgiverne havde haft højere ambitioner for fagligheden. Men det er vores opfattelse at, BUPL i en svær tid har fået det bedste ud af rammen. Selv om forventningerne til OK 21 fra medlemmerne har været stor, har rammen, der blev aftalt mellem parterne inden for staten, haft altafgørende betydning for forhandlingerne indenfor det kommunale område. De andre faglige organisationer i forhandlingsfællesskabet har ikke ønsket overenskomstforhandlinger under COVID-19, men det har været et krav fra BUPL og dansk Sygeplejeråd.

BUPL Hovedstaden anbefaler et ja

Et nej til denne overenskomst vil som sandsynlig konsekvens være, at BUPL vil stå alene i en konflikt, uden den nødvendige opbakning fra andre faglige organisationer. Dertil kan det forventes, at offentligheden, forældre og andre vil stå uforstående overfor BUPL, hvis pædagogerne stemmer nej til overenskomsten under COVID-19. En enig hovedbestyrelse har tillige enstemmigt anbefalet et Ja.

I BUPL Hovedstaden håber vi, at mange medlemmer vil deltage i den kommende urafstemning, og at medlemmerne stemmer Ja.

Lønefterslæbet skal løses politisk

I BUPL hovedstaden ved vi, at resultatet ikke har løst pædagogernes lønefterslæb. Et efterslæb der blev grundlagt i 1969 i forbindelse med tjenestemandsreformen. Her blev pædagogerne alt for lavt indplaceret. Det skal laves om. Bestyrelsen ved, at lønefterslæbet ikke kan løses i alene i OK-systemet. Derfor skal der efter denne overenskomst kæmpes videre for en politisk løsning på ligelønsproblematikken. Vores mål er at indgå i samarbejde med andre organisationer, der har samme udfordring, feks sygeplejerskerne. Pædagogers lønefterslæb er samtidig et udtryk for en manglende ligestilling på arbejdsmarkedet, det er nødvendigt at gøre op med.

Teams-møder for dig og dine kollegaer

Hvis jeres Institution har behov for, at vi deltager i et teams-møde for medlemmerne på jeres arbejdsplads, så tag endelig fat i os. Har du selv har spørgsmål eller ønsker du en personlig dialog, så henvend dig.

Du kan kontakte faglig sekretær Jan Poulsen jps@bupl.dk eller faglig sekretær Bo Morten Petersen bmr@bupl.dk

Facebook-event – medlemsmøde

Denne gang er medlemsmødet arrangeret som et Facebook-event d. 10. marts kl. 20.00. Der kommer mere information ud via nyhedsbrev fra forbundet, men nu kan du reservere tiden.