Overenskomst 2021 (Aarhus)


Her kan du læse om BUPL Århus´ aktiviteter i forbindelse med overenskomst 2021. Bl.a. bestyrelsens anbefaling vedr. resultatet og arrangementer om OK21.


Opdateret d. 26. marts 2021

Urafstemningen er åben indtil mandag den 29. marts kl. 9.00 – stem her: www.bupl.dk/urafstemning

Bestyrelsens anbefaling:

Der foreligger nu et resultat af overenskomstforandlingerne. Bestyrelsen i BUPL Århus har følgende anbefaling:

Bestyrelsen i BUPL Århus anbefaler at stemme ja til overenskomsten.
Anbefalingen er truffet ud fra følgende stemmetal, 15 anbefalede for, ingen anbefalede imod, 3 undlod at anbefale.

Anbefalingen har følgende begrundelse:
Det er bestyrelsens overbevisning, at forhandlerne har opnået det, der var muligt.
Bestyrelsen anbefaler derfor at stemme ja, selvom drøftelserne i bestyrelsen tydeligt afspejler, at det ikke er et nemt “ja”.
Overenskomstresultatet er ikke prangende. Bestyrelsen i BUPL Århus mener, at pædagogerne og lederne havde fortjent et bedre resultat. Situationen ved denne overenskomst er ekstraordinær, og rammen for, hvad der kunne forhandles om, var på forhånd smal.
Resultatet afspejler ikke pædagogernes og de pædagogfaglige lederes indsats i det forgangne år, men det er bestyrelsens vurdering, at der ikke kan opnås yderligere med den situation Danmark lige nu står i.
BUPL stod fast på at gennemføre OK21, da alternativet ville have været en lønnedgang. Med resultatet nåede BUPL målsætningen om at sikre reallønnen.
Med forhandlingen fik BUPL flest mulige midler udmøntet i løn. Vi har desuden bl.a. fået mere i løn til de studerende og en markant forbedring af muligheden for sorgorlov.
Ved OK 21 lykkedes det ligeledes at udbygge og stadfæste forståelsen af den vigtige ligelønsproblematik. Flere politikere ér begyndt at italesætte dette. Dermed fortsætter presset for at gøre op med et forældet løn-system i det politiske spor.
Kampen for ligeløn fortsætter, selv om overenskomstforhandlingerne er afsluttet. Det er bestyrelsens samlede vurdering, at BUPL´s forhandlere kæmpede og nåede så langt, det var muligt.
Bestyrelsen anbefaler derfor medlemmerne at stemme ’ja’ til overenskomsten.
BUPL Århus opfordrer til, at alle benytter sig af muligheden for at stemme og tage stilling.

Du modtager snart en mail med link til afstemningen, som løber fra 12. marts kl. 13.00 – 29. marts kl. 9.00.

Gå direkte til urafstemningen her: www.bupl.dk/urafstemning


BUPL Århus har en række ting på tapetet, som især tillidsrepræsentanterne inddrages i de kommende måneder. Der vil også være møder, hvor TR kan invitere kollegerne med til møder om overenskomsten.

Aktiviteter

11. marts – Medlemsmøde i BUPL Århus med forbundsformand Elisa Rimpler kl. 17.30-18.30.Tilmelding følger snarest.

17. marts – Medlemsmøde for ledere kl. 16.30 – 18.00 (sammen med BUPL Østjylland ) med Lars Søgaard fra BUPL´s forretningsudvalg. Tilmelding følger.

Bestil OK21-møde for kollegerne når det passer Jer
TR har mulighed for at kontakte BUPL Århus, hvis I ønsker at holde et OK21-møde på Teams for kollegerne i valggruppen. BUPL Århus vil med glæde både levere indhold og facilitere mødet.
I skal skrive til Maja i BUPL Århus, mfs@bupl.dk og oplyse telefonnummer, så vil I blive ringet op for at lave aftale om tidspunkt for afholdelse af møde.