Overenskomst 2021 (Aarhus)


Her kan du læse om BUPL Århus´ aktiviteter i forbindelse med overenskomst 2021.


Opdateret d. 11. januar 2021

BUPL og forhandlingsfællesskabet forhandler ny overenskomst her i starten af 2021.
I januar/februar 2021 pågår forhandlingerne, og i marts måned sendes forhandlingsresultatet ud til alle medlemmer til afstemning.
BUPL Århus har en række ting på tapetet, som især tillidsrepræsentanterne inddrages i de kommende måneder. Der vil også være møder, hvor TR kan invitere kollegerne med til møder om overenskomsten.

Aktiviteter

2-timers temadag om OK (uge 5)
Tillidsrepræsentanterne får en indføring i overenskomstens tilblivelse og de forhandlinger, der netop nu pågår om løn og vilkår for de næste år. Der vil blive udbudt tre dage med ens indhold. Dvs. at TR kan tilmelde sig den dag, der tidsmæssigt passer bedst. Tilmelding kan ske via hjemmesiden.

Temadagene bliver:
Tirsdag den 2. februar kl. 16-18 – Tilmelding
Onsdag den 3. februar kl. 9-11 – Tilmelding
Torsdag den 4. februar kl. 9-11 – Tilmelding

Oplægsholder bliver Maja Faust Rasmussen, jurist i BUPL Århus.

FTR vil deltage på alle tre dage. Tilmeldingen er ikke begrænset til TR, men oplægget er rettet mod en vis grundforståelse af overenskomster. Det betyder, at skulle TR have kollegaer eller ledere, som kunne have interesse i at deltage, så kan de frit tilmelde sig via hjemmesiden. Det er blot et krav, at man er medlem.
Temadagene afholdes virtuelt på Teams.

Udlevering af OK-materialer (uge 6)
BUPL Århus ligger som bekendt fortsat inde med OK-materialer, som vi gerne vil have ud til Jer. Vi blev forhindret af corona i december, så nu håber vi på, at februar ser bedre ud. Ingen garantier…
Corona gør fortsat mange ting svære for os – og også uforudsigelige. Men vi vil ikke lade os handlingslamme af den omstændighed. Så vi invitere endnu engang tillidsrepræsentanterne til at afhente både materialer og en lille spiselig hilsen i BUPL-Huset. Lad os håbe det lykkes denne gang.

Vi vil lave udlevering fra stueetagen i uge 6, og har TR tid og mulighed for at komme forbi i ugens løb, er det eneste TR skal gøre at sende en mail til Maja (mfs@bupl.dk) senest fredag i uge 5 (dvs. den 5. februar). I emnefeltet skal TR skrive ”Afhentning af OK21-materialer” og i mailteksten skal TR fortælle hvilken dag og på hvilket tidspunkt (klokkeslæt) i uge 6, TR ønsker at komme forbi og afhente materialerne. Vi håber at se rigtig mange af tillidsrepræsentanter, så vi får mulighed for at sige tak for den store indsats i det forgangne år.

Forlænges restriktionerne, så vi heller ikke til den tid må mødes, og der fortsat opfordres til hjemmearbejde, som det har været siden jul, vil TR selvfølgelig modtage en mail med aflysning af arrangementet. Men vi krydser fingre og håber at kunne møde TR enkeltvis i uge 6.

Ekstra fælles TR-møde (uge 10)
I uge 10 afholdes ekstra TR-møde, hvor Elisa er inviteret til at deltage. Her forventes overenskomsten at være færdigforhandlet og på vej til urafstemning. Elisa skal give en indføring i forløbet, forhandlingerne og resultatet. Efterfølgende vil der være tid og rum til drøftelse.

Mødet afholdes onsdag den 10. marts kl. 9:30 – 11:30. Mødet forventes afholdt virtuelt på Teams. Tilmelding til mødet åbner snarest.

Bestil OK21-møde for kollegerne når det passer Jer
TR har mulighed for at kontakte BUPL Århus, hvis I ønsker at holde et OK21-møde på Teams for kollegerne i valggruppen. BUPL Århus vil med glæde både levere indhold og facilitere mødet.
I skal skrive til Maja i BUPL Århus, mfs@bupl.dk og oplyse telefonnummer, så vil I blive ringet op for at lave aftale om tidspunkt for afholdelse af møde.