Overenskomstforberedelse (Aarhus)


Her kan du læse om overenskomst 2021, men også se tilbage på overenskomst 2018. Samt se BUPL Århus´ afstemningsresultat fra 2018.


Opdateret d. 04. september 2020
OVERENSKOMST 2021

Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne er i gang.

September 2020

I uge 36 har BUPL Århus udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle medlemmer. Svarene skal være afgivet senest den 6. september. I løbet af ugen ringer valgte og ansatte rundt til medlemmer for at høre, om de har modtaget undersøgelsen, og om de vil bruge 5 minutter til at besvare den. Hvis man ikke har modtaget undersøgelsen, kan man skrive til Luane Knudsen i BUPL på lkn@bupl.dk med navn, mail og fødselsdato, så sørger hun for man får et link til den.

I uge 36 og 37 kan tillidsrepræsentanterne arrangere et Teams-møde for kollegerne, som BUPL Århus også deltager i. TR kan kontakte Martin Astrup Dam i BUPL på mada@bupl.dk mhp. at arrangere et møde.

September 2019

Tillidsrepræsentanterne får til opgave at diskutere krav og ønsker til OK 21 i valggrupperne. På TR-møderne sidst i september 2019 får vi de tanker, spørgsmål og ideer, I har meldt ind til tillidsrepræsentanterne. Det materiale bruger vi på generalforsamlingen hvor OK21 bliver grundigt drøftet. Og senere på året er der kongres i BUPL, hvor arbejdet med overenskomstforhandlingerne skal planlægges.

Postkort – spørgsmål, tanker og ideer til OK21

Tillidsrepræsentanterne har fået postkort med fra TR-møderne i august 2019. Spørgsmålene på kortene kan du se, og svare på, her: Ligeløn, pædagogfaglig ledelse og rammer for det pædagogiske arbejde (1 side). Svarene vil vi gerne have ind senest på TR-møderne i slutningen af september 2019.

TR er blevet opfordret til at tale med kollegaerne om hvert spørgsmål på postkortene – hvordan I griber det an må tilpasses hvilke muligheder, der er – f.eks. et personalemøde, i en frokostpause eller … TR for flere afdelinger skal finde en anledning til også at inddrage medlemmerne her – fx ved besøg på de andre afdelinger i frokostpausen.
Noter pointerne – Udgangspunktet er ikke at I bliver enige, men at de nuancer på perspektiver, meninger og dilemmaer som I har, noteres ned.
Postkortene afleveres på TR møderne i september – Postkortene vil blive samlet og indgå i paneldebatten som skal foregår på BUPL Århus´ generalforsamling den 4. oktober.

Optakt til OK21

På TR møderne i august fik tillidsrepræsentanterne en orientering om, at forberedelserne til OK21 er i gang. Se plancherne fra oplægget her (pdf, 7 sider)


OVERENSKOMST 2018 – TILBAGEBLIK

4. juni 2018

Afstemningsresultatet i BUPL Århus:

95,5 % stemte ja og 4,5 % stemte nej.

28. april 2018

Der er indgået forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om OK18 for pædagogerne.

Med aftalen sikrer vi en mærkbar stigning i reallønnen de kommende tre år. Det betyder, at der bliver råd til mere, fordi lønnen stiger mere end priserne.

Lønnen forhøjes i overenskomstperioden med 6,82 procent, fordelt med generelle lønstigninger 1. april og 1. oktober 2018, 1. oktober 2019, 1. januar, 1. april og 1. oktober 2020.

Der er aftalt en klart forbedret “reguleringsordning”, som afskaffer det urimelige “privatlønsværn” – og som sikrer, at de private lønninger ikke stiger mere end lønnen for de kommunalt ansatte de kommende år. Det er meget vigtigt – også i et ligestillings- og ligelønsperspektiv.

I de generelle lønstigninger er indregnet de forbedringer, det forventes at reguleringsordningen vil give. Reallønnen stiger over de tre år med i gennemsnit cirka 1,8 procent, fordi prisudviklingen i overenskomstperioden skønnes at være 5,08 procent.

Overskrifter i forliget:
Udsigt til en mærkbar stigning i reallønnen
Privatlønsværnet afskaffes
Ny og forbedret ferieaftale
Forbedring af aftalen om fravær af familiemæssige årsager
Tryghedspuljen videreføres og beløbet forhøjes
Afdækning af lærernes arbejdstid frem mod OK21
Processen – de næste skridt

Læs mere om overskrifterne i forliget her.

Den 20. april 2018 var et hold tillidsrepræsentanter fra BUPL Århus i København ved Forligsinstitutionen for at bakke vores forhandlere op:

 

18. marts 2018

Kronik i Stiften: En overenskomst-løsning for ALLE

BUPL Århus og resten af Østjyllands samlede fagbevægelse er gået sammen om at skrive en kronik:

“Overenskomstforhandlingerne skal ikke dikteres af regeringens udgiftspolitik med krav om besparelser. I stedet skal der bakkes op om den danske model med frivillige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Der er brug for bedre arbejdsvilkår for de offentligt ansatte, som fortsat skal yde en vigtig indsats i vores fælles nærværende pleje, omsorg, læring, undervisning, service og natur. Der er vækst i Danmark, og der er også råd til, at de offentligt ansatte får del i opsvinget.”

 

3. marts 2018

Stiften: OK18: Kommunen gambler med sin arbejdskraft

Formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen, er medunderskriver, når den samlede fagbevægelse indenfor det kommunale område i Aarhus i dagens avis sender en appel til de aarhusianske politikere:

“Vores medlemmer yder hver dag en enorm indsats til gavn for vores samfund. Fagforeningerne står sammen om, at det arbejde anerkendes gennem ordentlige arbejdsvilkår og en ordentlig løn. Vi opfordrer derfor til, at parterne vender tilbage til forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen og finder en løsning.”