Overenskomst 2018 (Aarhus)


Seneste lokale nyt om overenskomst 2018. Afstemningsresultat i Aarhus.


Opdateret d. 4 juni, 2018

4. juni

Afstemningsresultatet i BUPL Århus:

95,5 % stemte ja og 4,5 % stemte nej.


18. maj

BUPL Århus´ anbefaling

Bestyrelsen i BUPL Århus anbefaler et JA til OK-18
Mandag den 14. maj 2018 har BUPL Århus’ bestyrelse haft en længere drøftelse af resultatet af overenskomstforhandlingerne. Det vi særligt har lagt vægt på i drøftelserne er det stærke sammenhold i fagbevægelsen som samlet set formåede at flytte arbejdsgiversidens uacceptable forhandlingsudgangspunkt. Bestyrelsen er enig om at resultatet ikke er prangende men fællesskabet giver et godt udgangspunkt for fremtidige overenskomstforhandlinger.
Taget de givne betingelser i betragtning er flertallet enige om at støtte op om hovedbestyrelsens anbefaling til at stemme JA til OK-18.

Hovedbestyrelsens anbefaling
Du kan læse Hovedbestyrelsens anbefaling her

Mindretalsudtalelse
I bestyrelsen i BUPL Århus var der et mindretal, der stemte nej til bestyrelsens anbefaling. Du kan læse nærmere om deres begrundelse her.


28. april

Der er indgået forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om OK18 for pædagogerne.

Med aftalen sikrer vi en mærkbar stigning i reallønnen de kommende tre år. Det betyder, at der bliver råd til mere, fordi lønnen stiger mere end priserne.

Lønnen forhøjes i overenskomstperioden med 6,82 procent, fordelt med generelle lønstigninger 1. april og 1. oktober 2018, 1. oktober 2019, 1. januar, 1. april og 1. oktober 2020.

Der er aftalt en klart forbedret “reguleringsordning”, som afskaffer det urimelige “privatlønsværn” – og som sikrer, at de private lønninger ikke stiger mere end lønnen for de kommunalt ansatte de kommende år. Det er meget vigtigt – også i et ligestillings- og ligelønsperspektiv.

I de generelle lønstigninger er indregnet de forbedringer, det forventes at reguleringsordningen vil give. Reallønnen stiger over de tre år med i gennemsnit cirka 1,8 procent, fordi prisudviklingen i overenskomstperioden skønnes at være 5,08 procent.

Overskrifter i forliget:
Udsigt til en mærkbar stigning i reallønnen
Privatlønsværnet afskaffes
Ny og forbedret ferieaftale
Forbedring af aftalen om fravær af familiemæssige årsager
Tryghedspuljen videreføres og beløbet forhøjes
Afdækning af lærernes arbejdstid frem mod OK21
Processen – de næste skridt

Læs mere om overskrifterne i forliget her.


27. april

Den samlede fagbevægelse kæmper stadig for en løsning for alle

På vegne af den aarhusianske fagbevægelse

På baggrund af forhandlingsforløbet de seneste dage valgte den samlede fagbevægelse i Aarhus at mødes torsdag morgen. Her blev vi enige om, at vi som samlet fagbevægelse i Aarhus på tværs af faggrupper og sektorer stadig kæmper for fællesskabet. Vi står stadig skulder ved skulder om, at der findes en løsning på de resterende områder. Vores aarhusianske og østjyske medlemmer kan være sikre på, at vi som LO og FTF-organisationer med en fælles indsats arbejder for, at alle kommer med i mål.

Overenskomstforhandlingerne handler om dig og mig. De påvirker dine kollegaer, som du arbejder sammen med hver eneste dag. De påvirker alle ansatte i den offentlige sektor, i børnehaverne, på sygehusene, på plejehjemmene, i administrationen, på vejene – i hele den offentlige sektor, vi alle sammen gør brug af. Overenskomstforhandlingerne handler om os alle sammen.

Vi har taget de enkelte organisationers holdninger og beslutninger til efterretning, men vi er også fast besluttede på, at vi skal bygge videre på det stærke bånd, som overenskomstforhandlingerne har medført blandt alle aarhusianske faggrupper. Det er ikke hver dag, vi kan samle 10.000 sygeplejersker, skolelærere, socialpædagoger, kontorassistenter, politibetjente, handicapledsagere, SOSU-assistenter, specialarbejdere og mange, mange flere forskellige faggrupper på Store Torv i Aarhus.

Uanset hvilken faglig organisation vi kommer fra, er vi en styrket fagbevægelse, fordi vi har sat os ved samme bord og arbejder mod de samme mål. Alle faglige organisationer i Aarhus bakker fortsat op om de krav, der er stillet ved overenskomstforhandlingerne. Vi støtter hinanden i den fortsatte kamp

På tværs af fag er vi tusindvis af lønmodtagere, der ønsker ordentlige løn- og ansættelsesvilkår i både den offentlige og private sektor. Sammen er vi fællesskabet, der skaber resultaterne. Vi holder hovedet koldt i Aarhus, modtager de seneste dages udfordringer og fortsætter sammenholdet.

Med ønsket om en løsning for alle og et stærkt sammenhold i hele fagbevægelsen.SKULDER VED SKULDER d. 2. maj

OBS: Arrangementet er aflyst.

 

 

 


TORSDAGSBAR MED VARME HVEDER OG KOLDE ØL

Torsdag den 26. april kl. 14.00-17.30 i BUPL-huset, Kystvejen 17.
En løsning for alle – Aarhus inviterer jer til eftermiddags-arrangement.
Hvad sker der med overenskomsterne?

Torsdagsbar – invitation til opslagstavlen (pdf, 1 side)

Ps. øl og æblesaft fra lokalt bryghus og ny-bagte hveder!

Vi håber at se alle Jer, der har mulighed for at deltage denne eftermiddag.


TILBAGEBLIK

Den 20. april var et hold tillidsrepræsentanter fra BUPL Århus i København ved Forligsinstitutionen for at bakke vores forhandlere op:


Der er stor demonstration på Rådhuspladsen i Aarhus onsdag den 18. april kl. 15.30-17.00. BUPL Århus anbefaler at alle medlemmer dukker op – og tager familie, kolleger og venner under armen.
Vær opmærksom på, at der ikke må finde arbejdsnedlæggelser sted i forbindelse med demonstrationen.

Program:

15.30-15.35: Velkomst ved konferencier
15.35-15.50: Bo Evers spiller
15.50-15.55: Tale v. Jesper Thorup, HK
15.55-16.10: Bogfinkevej spiller
16.10-16.15: Tale v. Mona Striib, FOA
16.15-16.30: Bo Evers spiller
16.30-16.35: Tale v. Finn Andersen, Dansk Metal
16.35-16.40: Tale v. Lars Qvistgaard, AC
16.40-16.55: Bogfinkevej spiller
16.55-17.00: Tale v. Majbrit Berlau
17.00-17.05: Tak for i dag


6. april:

Et aktivistisk netværk, der kalder sig Fremtidsfighters, har arrangeret en fakkelborg ved Rådhuset i Aarhus tirsdag den 10. april 2018 fra kl. 19.30 – 20.30, for at markere dagen, hvor arbejdsgiverne på det offentlige område havde varslet lockout.

Hvis du vil deltage i fakkelborgen,kan du komme omkring BUPL-huset, Kystvejen 17, stuen, for at hente t-shirt og vest mandag den 9. april kl. 15.30 – 17.30 og tirsdag den 10. april kl. 12.30-14.

Du kan se Fremtidsfighters Facebook opslag her:
https://www.facebook.com/events/920451621462959/

Om arrangementet skriver Fremtidsfighters:
Den 10. april var den dag, hvor arbejdsgiverne på det offentlige område havde varslet lockout af 440.000 offentligt ansatte. Vi håber stadig på en forhandlingsløsning, og for at lægge mest muligt pres på for, at dette sker, vil vi i Aarhus som mange andre steder i landet markere den 10. Vi mødes på Rådhuspladsen og tænder fakler for at vise, at vi støtter op om ordenlige forhold for de offentligt ansatte. Vi synger et par sange, viser vores støtte og er med til at sikre solidariteten, som er så vigtig for en god løsning for alle. Tag din kollega eller ven med under armen og vær med til at vise, at vi er mange, der støtter de offentligt ansatte!


 

2. april:

BUPL er en af de mere end 100 faglige organisationer, der er med i “En Løsning For Alle”, der repræsenterer over 800.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og kommunerne.


29. marts:

Håbet om at undgå konflikt lever. Konflikten er udskudt, men endnu ikke afblæst – alle brikker skal først falde på plads. Præcis hvornår en eventuel strejke begynder kommer an på forhandlingernes fremgang. Læs mere her.

Hvornår skal jeg strejke?
Men hvornår kommer jeg så til at strejke eller blive lockoutet, tænker du måske? Hvis parterne ikke kan blive enige, kan der tidligst være arbejdsstandsninger på femtedagen efter udløbet af de 14 dage, hvilket så vil være den 22. april. Samtidig bliver den varslede lockout også parallelforskudt, så den vil tidligst kunne træde i kraft den 28. april.
Hvis forligsmanden erklærer et sammenbrud, inden de 14 dage er gået, kommer konflikten før, men så vil det igen først være på femtedagen efter sammenbruddet, at konflikten kan bryde ud. Her vil lockout og strejke dog kunne træde i kraft samtidig.
Og for at gøre det endnu mere indviklet, så kan forligsmanden, hvis hun skønner det nødvendigt, så udsætte konflikten i yderligere 14 dage.
På lørdag den 31. marts er der forhandlinger igen. Her er det parterne på det kommunale område, der skal forhandle.

22. marts:

Tusindvis var mødt op til demonstrationen på Store Torv i Aarhus. BUPL Århus snakkede bl.a. med to pædagoger, to sygeplejersker, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og Sebastian Dorset, standup komiker. Læs artikler om demonstrationen her.

TR stormøde i Fredericia:

Over 10.000 tillidsrepræsentanter på tværs af faggrupper var samlet til TR stormøde i Fredericia, og over 100 tillidsrepræsentanter fra BUPL Århus var afsted.


 

Demonstration 22. marts kl. 17

Invitation til opslagstavlen – alle i Aarhus er inviteret, offentligt ansatte, privat-ansatte, statsansatte – alle borgere (pdf, 1 side)


18. marts 2018:

Kronik i Stiften: En overenskomst-løsning for ALLE

BUPL Århus og resten af Østjyllands samlede fagbevægelse er gået sammen om at skrive en kronik:

“Overenskomstforhandlingerne skal ikke dikteres af regeringens udgiftspolitik med krav om besparelser. I stedet skal der bakkes op om den danske model med frivillige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Der er brug for bedre arbejdsvilkår for de offentligt ansatte, som fortsat skal yde en vigtig indsats i vores fælles nærværende pleje, omsorg, læring, undervisning, service og natur. Der er vækst i Danmark, og der er også råd til, at de offentligt ansatte får del i opsvinget.”


15. marts 2018:

Borgerforslag: Send konfliktpengene tilbage til velfærden

Formand for BUPL, Elisa Bergmann, har sammen med en række andre organisationsfolk på vegne af medlemmerne oprettet et borgerforslag, så Folketinget kan pålægge kommunerne at sende konfliktpenge tilbage til arbejdspladserne. Formålet med borgerforslaget er, at der bliver oprettet en pulje, der skal håndtere eftervirkningerne af en konflikt i hele den offentlige sektor. Igennem denne pulje skal de lønkroner arbejdsgiverne sparer ved en konflikt tilbageføres til de ramte arbejdspladser, så snart konflikten er overstået. Velfærdspuljen skal sikre, at de sparede lønkroner ikke bliver brugt til besparelser, men at borgerne derimod får den velfærd, som de er blevet stillet i udsigt i kommunale og regionale budgetter og finansloven.

Støt forslaget her


9. marts 2018:

Alle tillidsrepræsentanter var samlet i BUPL Århus til en orientering om den varslede konflikt. Fem af de fremmødte tillidsrepræsentanter gav deres mening til kende om konflikten.

  

 

JP Aarhus: KL kan først give klar besked om lockout på mandag

Ældreområdet går fri af den varslede lockout på arbejdsmarkedet i april, men hvordan lockouten ellers vil ramme Aarhus bliver først fastlagt endeligt i næste uge. Indtil da må fagforeningerne vente på en mere klar udmelding.


7. marts 2018:

Avisen.dk: Unge pædagoger støtter deres ældre kolleger: Hold nallerne væk fra vores seniordage!


7. marts 2018:

Kommunernes Landsforening varslet lockout. 250.000 offentligt ansatte sendes hjem til april 2018, hvis der ikke findes en løsning i Forligsinstitutionen.


3. marts 2018:

Stiften: OK18: Kommunen gambler med sin arbejdskraft

Formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen, er medunderskriver, når den samlede fagbevægelse indenfor det kommunale område i Aarhus i dagens avis sender en appel til de aarhusianske politikere:

“Vores medlemmer yder hver dag en enorm indsats til gavn for vores samfund. Fagforeningerne står sammen om, at det arbejde anerkendes gennem ordentlige arbejdsvilkår og en ordentlig løn. Vi opfordrer derfor til, at parterne vender tilbage til forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen og finder en løsning.”


Formand Elisa Bergmann skriver på Facebook:

LOCKOUT-varsel fra KL er nu en realitet!

250.000 medarbejdere i kommunerne – primært pædagoger og lærere lockoutes, hvis der ikke findes en løsning i Forligsinstitutionen. Børnehaver og skoler lukkes!

En landsdækkende lockout på statens, regioners og kommuners område – og dermed over 400.000 offentligt ansatte – vil ramme mange danskeres liv og hverdag hårdt.

Det er en meget voldsom optrapning arbejdsgiverne lægger for dagen i deres kamp for ikke at give offentligt ansatte den lønstigning og de arbejdsvilkår, vi fortjener.

Arbejdsgiverne har lagt alle kræfter i for at fortælle, hvor ødelæggende det vil være, hvis 10 procent af de offentligt ansatte strejker. Hvordan det vil ramme vitale dele af samfundet. Nu svarer de så igen ved at varsle en lockout, der vil lamme hele landet.

Men vi står fast på vores krav om bedre løn- og arbejdsvilkår. Det er fuldstændig rimeligt, at vi også får del i det økonomiske opsving, som vi selv har været med til at skabe.


28. februar 2018:
Formænd for BUPL’s lokale fagforeninger slår fast, at offentligt ansatte fortjener bedre løn og arbejdsvilkår ved overenskomstforhandlingerne.


25. februar 2018:

BUPL til borgmestre: Invester i medarbejderne ved OK-18

Formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen, opfordrer sammen med resten af BUPLs formænd og -kvinder samtlige borgmestre til at investere i deres medarbejdere ved overenskomstforhandlingerne.


23. februar 2018:

Arbejderen: “Vi lader os ikke spise af med peanuts”

Aarhus-pædagog Rikke Schmidt er interviewet:
“Man føler sig helt til grin med den løn, vi får, i forhold til den indsats, vi leverer.”