Over 100 storkøbenhavnske ledere samlet


Aldrig før har så mange storkøbenhavnske ledere været samlet til et arrangement. Over 100 ledere fra BUPL Storkøbenhavn deltog i 2-dages ledelseskonferencen ’Ledelse med mod og mening’. Var du ikke med, er der kun at sige ØV. For du gik glip af meget.


Udgivet d. 6. marts 2019

Konferencen bød på en blanding af oplæg, faglige saloner og musik. Efter velkomst ved Niels Klitgaard Aagesen, formand for den lokale lederforeningsbestyrelse, lagde lektor fra DTU Sverri Hammer ud med et oplæg om, at strategi er efterrationaliseret held.

Om at mestre kritik
Forskningsleder ved professionshøjskolen VIA Betina W. Rennison fulgte efter med et oplæg, der diskuterede, hvordan man som leder modtager, meddeler, muliggør og mestrer kritik. Et oplæg der var aktualiseret af den netop offentliggjorte undersøgelse fra BUPL, som konkluderede at hver anden pædagoger ikke turde ytre sig kritisk. Betina W. Rennison præsenterede bl.a. de typiske forsvarsmekanismer, når man som leder (og menneske) udsættes for kritik: fortrængning, freezing, fornægtelse, fornærmelse, fight og forstummelse.

Den politiske leder
At det er blevet sværere og sværere at adskille det ledelsesmæssige og det politiske blev illustreret og debatteret af Justine Grønbæk Pors, lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. I dag taler vi eksempelvis om læring og trivsel fremfor undervisning. Det foregår 24-7, at vi kigger på det enkelte barns potentiale, og der sker konstant en opløsning af grænser mellem lektion og fritid. Selvom der altid er blevet tænkt i helheder og sammenhæng, så er virkeligheden nu, at der sker en mellemrumspotentialisering forstået som en forestilling om, at der altid kan dukke noget andet og mere op i for eksempel mellemrummet mellem leg og læring. Justine Grønbæk Pors konkluderede, at den største opgave for de pædagogiske ledere er at skabe eget ledelsesrum

Meningsfuld evaluering
Professor Hanne Kathrine Krogstrup talte om evaluering, og hvordan den først og fremmest skal give mening ude i dag- og fritidsinstitutionerne. Den nye dagtilbudsreform har åbnet op for forskellige evalueringsmetoder, hvilket ifølge Hanne Kathrine Krogstrup giver interessante muligheder ude i institutionerne. Hun indskærpede samtidig, at man skal afgrænse sit område, begynde i det små og ikke gøre evalueringen til noget unødigt kompliceret:
”Når man skal evaluere, er det vigtigt, at man siger, at vi er en institution, der er en stor kompleks lagkage, hvor vi skal skære et lille stykke ud og så evaluere det. Keep it simple!”

Faglige saloner
Både torsdag og fredag var der faglige saloner styret af Betina W. Rennison, Justine Grønbæk Pors og Hanne Kathrine Krogstrup. Her var der mulighed for i dialog med hinanden at gå i dybden med bl.a. egne forsvarsmekanismer, hvordan man kan lave evalueringer og navigere i et politisk landskab uden at blive politisk.

Jazzen og hjernen
Fredag gav jazzbassist, hjerneforsker og professor Peter Vuust sit bud på ledelse: lyt, lær og led, hvor alle deltagerne blev indført i musikkens og hjernens verden og ikke mindst de direkte og indirekte paralleller til ledelse. Der er ifølge Peter Vuust tre led i processen ledelse handler om: Kom med et godt oplæg (komposition); giv det fra dig (improvisation) og vigtigst af alt, så skal man øve sig, for ved at øve sig bliver man bedre. Og netop øvning ændrer vores hjerne.
For Peter Vuust handler musik og ledelse ganske enkelt om det samme:
”Musik handler om at lytte, bevæge sig sammen, kommunikere, knytte emotionelle bånd og lære og udvikle sig. Det handler ledelse også om.”

Musikken fyldte
En af de skarpeste opsamlinger ’ever’ på til tider abstrakt stof stod Per Vers for, da han afrundede torsdagen med en præcise nedslag på dagen i en 20 minutter lang rap. Der var lagt op til et festfyrværkeri af rim, remser og rytmer med mening – og det skete.

Stor begejstring for konferencen
Ledelseskonferencen ’Ledelse med mod og mening’ er den første større ledelseskonference afholdt af BUPL Storkøbenhavn, og hvis det står til deltagerne bliver det ikke sidste gang. 99% var tilfredse eller meget tilfredse med konferencen som helhed, 96% er interesserede i at deltage i en 2-dages ledelseskonference i 2019 og for hele 89% bidrog konferencen i høj grad og meget høj grad til faglig inspiration.