Opråb til regeringen: Stop besparelserne på børnene nu!


a4nu.dk 5. september 2019 af flere ledende repræsentanter for BUPL


Udgivet d. 6. september 2019

“Vi skal selvfølgelig ikke starte en genopretning med nye sparerunder på børnene. Det er at gøre grin med vælgerne og gamble med børnenes trivsel. Alle børn fortjener et godt børneliv. Og de fortjener det nu.” Det skriver BUPL som en direkte opfordring til regeringen i de igangværende forhandlinger om kommunernes økonomi.

KÆRE REGERING. Vi vil gerne kvittere for ambitionen om at gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i. Den deler vi 100 procent.

Og vi har en historisk mulighed for at realisere ambitionen og give børnene en bedre hverdag – og en bedre fremtid.

Politisk er der et stærkt parlamentarisk og folkeligt krav bag ambitionen om bedre normeringer og mere kvalitet i vores daginstitutioner. Og som samfund er vi rigere end nogen sinde og har udsigt til et økonomisk råderum, der vokser støt i de kommende år.

Før og under valgkampen gik 100.000 forældre, bedsteforældre og pædagoger på gaden over hele landet med krav om lovbundne minimumsnormeringer og bedre forhold i vores daginstitutioner. Og på selve valgaftenen gav de jer mandatet til at gøre noget ved det.

Vi håber, at I vil kvittere for tilliden, når der i de kommende dage og uger skal laves en ny økonomiaftale med kommunerne og dernæst en ny finanslov.

Desværre ser vi lige nu med bekymring, at flere kommuner lægger an til nye sparerunder på børnene både i år og næste år. Det gælder for eksempel København, Roskilde, Lejre, Faxe, Køge, Ringsted, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev og Aalborg, Odense, Silkeborg, Favrskov, Randers, Gladsaxe, Stevns, Sorø og Albertslund, for blot at nævne nogle.

Sparekatalogerne er nærmest klassiske: Dårligere normeringer, flere lukkedage, kortere åbningstid, tidligere overgang til børnehave og SFO samt sidst men ikke mindst lavere pædagogandel, hvor pædagoger erstattes med uuddannet personale. Det er en katastrofal udvikling, som er et direkte benspænd mod ambitionerne om at løfte kvaliteten i børnenes hverdag.

Første skridt i en ny ambitiøs børneplan må være et fuldt stop! For yderligere forringelser. Og det skal ske nu – ikke om ét år eller to. Kommunernes besparelser på børneområdet går ikke mere.

Kommunernes ageren understreger, hvor meget det haster med lovbundne minimumsnormeringer, hvor vi lægger en bund, så der ikke kan spares i fremtiden – og så alle børn, uanset postnummer, vokser op i trygge og udviklende rammer med omsorg og nærvær fra uddannet pædagogisk personale.

Vi har brug for ambitiøse minimumsnormeringer, som allerede i 2020 kan mærkes helt ud på rød og blå stue med flere pædagoger til børnene og mindre alenetid. Og med mål for stigende pædagogandel. Lige nu er den gennemsnitlige pædagogandel under 60 procent. Og i nogle kommuner helt nede omkring 40 procent. Det er foruroligende, når vi ved, at høj faglighed sammen med gode normeringer er helt afgørende for børnenes trivsel og udvikling.

Minimumsnormeringer bør være startskuddet på en langsigtet genopretning. Det er en bund (et minimum), hvorpå vi for alvor kan bygge kvaliteten op de kommende år som led i en ambitiøs børneplan. Det gælder både normeringen og pædagogandelen.

Der er så meget luft i dansk økonomi, at vi har en historisk mulighed for at sætte et aftryk, der rækker generationer frem, som styrker kernevelfærden og sammenhængskraften, og som for alvor batter for børnene.

Genopretningen er en realitet, når vi matcher forskernes anbefaling om personale-normeringer på 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven i hele åbningstiden. Og ja, det vil tage tid, men der er ingen argumenter eller undskyldninger for at lade være.

Og vi skal selvfølgelig ikke starte en genopretning med nye sparerunder på børnene. Det er at gøre grin med vælgerne og gamble med børnenes trivsel. Alle børn fortjener et godt børneliv. Og de fortjener det nu.

Af formand BUPL, Elisa Rimpler, formand for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu, formand BUPL Bornholm, Rie Hansen, formand BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl, formand BUPL Hovedstaden, Henriette Brockdorff, formand BUPL Midtsjælland, Bertha Langhoff Hansen, formand BUPL Midtvestjylland, Ivan Holck Jensen, formand BUPL Nordjylland, Liselotte Thomsen, formand BUPL Nordsjælland, Pernille Riis, formand BUPL Storkøbenhavn Michael Egelund, formand BUPL Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen, formand BUPL Sydøst, Betina Vincent Andersen, formand BUPL Østjylland, Anne Grethe Rosenberg, formand BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen.